Tillbaka till författarsidan

Ebba Ruzsica Sörbom

1927-2001

Biografi

Ebba Ruzsica Sörbom föddes 1927 som Ruzsica Schreiber i Novi Sad, f.d. Jugoslavien. Som barn var hon trespråkig; talade tyska, ungerska och serbiska.
1944 fördes hon till koncentrationsläger. Hennes mor och lillebror gasades ihjäl. Hon överlevde trots allt Auschwith och Bergen-Belsen och kom som sjuttonåring till Sverige, 1945.
Har läst drama vid Uppsala universitet, arbetat med dramaterapi och rollspel på sjukhus och informerat om förintelsen i skolor. Debutboken kom först 1988.
1994 fick hon ett kulturstipendium av Uppsala kommun, och 1997 ett stipendium ur Författarfonden för att studera på Simon Wiesenthal-center i Wien. Sörbom har nämligen genom sin diktning - på svenska - speglat personliga minnen från koncentrationslägren och gett röst åt de överlevande.
Hon avled i juni 2001.

Egna verk:

Bortom minnet, bortom glömskan. - Stockholm : Gedin, 1988. - 84 s. - ISBN 91-7964-038-9

Det drömda livet : dikter & bilder. - Stockholm : Ordfront, 1991. - 56 s. : ill. - ISBN 91-7324-383-3

Åter till Novi Sad. - 1. uppl. - Stockholm : Ordfront, 1993. - 89 s. - ISBN 91-7324-423-

På min näthinna : minnen av en barndom : [dikter]. - 1. uppl. - Stockholm : Ordfront, 1996. - 46 s. - ISBN 91-7324-517-8

Bortom minnet, bortom glömskan : dikter & prosa : [samlingsvolym]. - Stockholm : Ordfront, 1999. - 212 s. - (Ordfront Minerva) - ISBN 91-7324-713-8

Lindansare. - Stockholm : Ordfront, 2000. - 180 s. - ISBN 91-7324-747-2

Om författaren:

Linde, Karin: Orden : bortom minnel, bortom glömskan: en studie av Ebba Sörboms självbiografiska verk. 40 bl. (Stencil). - Uppsats för litteraturvetenskapligt proseminarium, Göteborgs universitet HT 1993.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad januari 2009