Tillbaka till författarsidan

Adnan Abbas Salman al-Sayegh

Biografi

Född 1955 i Kufa, Irak.
Al-Sayegh var tvungen att lämna landet 1993 efter att ha blivit dömd till döden på grund av innehållet i diktsamlingen Oroks melodi. Efter att ha bott i olika arabiska länder - Beirut i Libanon, Amman i Jordanien, Syrien, Sudan och Yemen - kom Al-Sayegh till Luleå i Sverige i slutet av 1996. Han är sedan maj 1997 bosatt i Malmö.
Han erhöll "Hellman Hammett-priset" i New York 1996 och "Poetry International Award" i Rotterdam 1997.
Medlem i svenska Penklubben.

Egna verk:

She waits for me under the Statue of Liberty. - Baghdad, 1984.

Songs on the bridge of Kufa. - Baghdad : Ashtar, 1986.

Birds don´t love bullets. - Baghdad : Al Horya, 1986.

Sky in a helmet. - Baghdad, 1988.

Mirror for her long hair. - Baghdad, 1992.

Clouds of glue. - Baghdad : Al Adib, 1993.

Under a strange sky. - Baghdad : Bazzar, 1994.

Orok anthem. - Baghdad : Amoag, 1996.

Hymne of the Leaves. - 1996.

Takwinat. - al-Muassasah al-Arabiyah, 1996

Nashid Uruk, aw hadhayanat dakhil jumjumah zarqa la alaqah li-Adnan al-Saigh bi-ha : qasidah tawilah. - 1. tabah. - Bayrut [Beirut] : Dar Amwaj, 1996.
Text på arabiska

Surakh bi-hajm watan : mukhtarat shiriyah wa-idaat = [Ett skrik väldigt som fosterlandet>]. - 1. tabah. - Uddevalla : Dar al-Manfá, 1998. - 90 s. - ISBN 91-88944-11-5
Text på arabiska

Taabbat manfá = [Han bär exilen under armen]. - 1. tabah. - Uddevalla : Dar al-Manfá, 2001. - ISBN 91-88944-18-2
Text på arabiska

Maraya- li-shariha al-tawil. - 2. tabah. - Amman : Azminah, 2002. - (Ibdaat arabiyah. Nusus). - ISBN 9957-09-108-5
Text på arabiska

Tilk al-sanawat al-murra = Dessa bitra år & den andra exilen. - Malmö - Tummuz, 2006. - 58 s.
Text på arabiska


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad oktober 2006.