Tillbaka till författarsidan

Herbert Salu

1911-1988

Biografi

Född i Küti, Estland, den 15 november 1911. Död 1988.
Fil mag vid universitetet i Tartu 1943, fil lic i Lund 1952, fil dr i Åbo 1964.
Verksam som lärare och forskningsassistent i Estland, lektor och docent i Finland och forskningsassistent i Sverige. Forsknings- och undervisningsämne: estnisk litteratur. Bosatt i Sverige sedan 1944.

Egna verk:

Eesti vanem kirjandus. - Stockholm : Tõrvik, 1953. - 86 s. - (Iseseivuslaste kirjavara ; 8)
2. omarbetade uppl. - Roma, 1974. - 130 s
(Äldre estnisk litteratur)

Õnneraha : romaan Rootsi ajast. - Toronto : Orto, 1953. - 270 s.
(Lyckoslanten : en roman om den svenska tiden)

Surmatrummid ja pajupill : ülestähendusi Tartust Issanda aastal 1704. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1954. - 302 s.
(Dödstrummor och sälgpipan : anteckningar från Dorpat Herrens år 1704).

A. H. Tammsaare, Oscar Wilde und Eino Leino. - Bonn : Baltisches Forschungsinstitut, 1959. - 24 s.
(Commentationes Balticae ; VI/VII. 7)

Estonian literature. - Stockholm : Estonian Information Centre, 1961. - 31 s. : ill.
Nytryck efter: Aspects of Estonian culture.

Eduard Vilden historialliset romaanit. - Helsinki : Soumalasien Kirjallisuuden Seura, 1964. - 314 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 277)
Sammanfattning med titeln: Die historischen Romane Eduard Vildes.

Tuul üle mere ja muid lühiuurimusi eest kirjandusest. - Tampere: Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1965. - 363 s. : ill. - (Acta Academiae Socialis. B ; 2)
Sammanfattning med titeln: Wind over the sea and other studies in Estonian literature.
Även utg. på Vaba Eesti förl.

Talvepaleest Lubjasaarele : romaan. - Toronto : Orto, 1966. - 288 s.
(Från vinterpalatset till Lubjasaare rökstuga)

Seid umschlungen, Millionen! : die frühesten Übersetzungen von Schillers Liedern und Balladen in Skandivavien und im Baltikum. - Tampere, 1968. - 214 s. - (Acta Universitatis Tamperensis. A ; 19)
Även utg. på Vaba Eesti förl.

Kauged rannad ja oma saar. - Stockholm : Vaba Eesti, 1970. - 376 s.
(Fjärran stränder och egen ö)

Albert Kivikas : lühimonograafia. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1971. - 63 s. : ill. - (Meie kirjanikke ; 13)
(Albert Kivikas : kort biografi)

Utoopia ja futuroloogia : lühiuurimusi kirjandusest. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1972. - 128 s.
(Utopi och futurologi : studier i litteratur)

Posthobustel Jõhvist Rooma : esseid kirjandusest. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1974. - 280 s
(I postdiligensen från Jõhvi till Rom : litteraturvetenskapliga essäer)

Lasnamäe lamburid : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1978. - 240 s.
(Lasnamägis fåraherdar)

Porkuni Preili : esseid eesti kirjandusest. - Stockholm : Förf., 1978. - 201 s. : ill.
(Fröken från Porkuni : essäer om estnisk litteratur)

Must lagi on meie toal : esseid kirjandusest. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1980. - 256s.
(Taket är svart i vår stuga : essäer om litteratur)

Kuhu päike ei paista : ühiskondlikke probleeme Eduard Vilde loomingus. - Stockholm : Välis-Eesti & EMP, 1981. - 155 s.
(Där solen inte skiner : sociala problem hos Eduard Vildes författarskap)

Kihutav troika : esseid kirjandusest. - Stockholm : Välis-Eesti & EMP, 1984. - 204 s.
(Sprängande trojka ; essäer om litteratur)

Siiditee serval : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperativ, 1986. - 203 s.


Utgivare av:

Willmann, Reedik Willem : Valmid / valinud ja redigeerinud Herbert Salu ; Illustreerinud Ott Paju. - Roma : Maarjamaa, 1976. - 139 s. : ill. - (maarjamaa taskuraamat ; 8)
(Fabler)

Publicerat ett stort antal uppsatser i vetenskapliga tidskrifter och samlingsverk (på estniska, finska, svenska, tyska och engelska).


Tillbaka till författarsidan

Till html september1997. Senast ändrad februari 2004