Tillbaka till författarsidan

Adnan al-Saigh

Biografi

Adnan al-Saigh kommer från Irak. Han är bosatt i Sverige och medlem i svenska PEN-klubben. Al-Saigh är en av representanterna för 80-talets irakiska poeter. Han är välkänd i arabvärlden och är även översatt till bl.a. holländska och spanska. Han har bl.a. tilldelats Hellman-Hammett priset i New York 1996 och Poetry international Award 1997 för sitt författarskap.

Egna verk:

Takwinat. - al-Muassasah al-Arabiyah, 1996.

Nashid Uruk, aw hadhayanat dakhil jumjumah zarqa la alaqah li-Adnan al-Saigh bi-ha : qasidah tawilah. - 1. tabah. - Bayrut [Beirut] : Dar Amwaj, 1996.
Text på arabiska

Surákh bi-hajm watan. Mukhtárát shi´riyah wa-idáat. - Uddevalla : Dár al-Manfá, 1999. - 90 s.
(Ett skrik väldigt som fosterlandet). - Text på arabiska

Taabbat manfá. - 1. tabah. - Uddevalla : Dar al-Manfá, 2001.
(Han bär exilen under armen). - Text på arabiska

Maraya- li-shariha al-tawil. - 2. tabah. - Amman : Azminah, 2002. - (Ibdaat arabiyah. Nusus). - ISBN 9957-09-108-5


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad i april 2006.