Tillbaka till författarsidan

Hans Ruin

1891-1980

Biografi

Född den 18 juni 1891 i Hensingfors, Finland. Avled den 3 november 1980 i Stockholm.
Professor vid Åbo akademi 1945-1946, docent i estetik vid Lunds universitet 1947-1957. Erhöll De Nios pris 1962.

Egna verk:

Krigets anlete. - Helsingfors, 1919

Erlebnis und Wissen : kritischer Gang durch die englische Psychologie. - Helsingfors, 1921. - 303 s.

Nutidskonst i psykologisk belysning. - Helsingfors, 1923. - 112 s.

Själens försvarsproblem. - Stockholm : Geber, 1929. - 264 s.

Gycklare och apostlar. - Stockholm : Natur o. kultur, 1934. - 241 s. : ill.
2. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 1935. - 241 s.
4. uppl. - Helsingfors : Schildt, 1935. - 241 s. : ill.¨
Även på tyska: Narren und Apostel : Europäische Bilder. Mit 18 illustrationen / Aus dem Schwedischen von Axel Norden. [Illustr.]. - Wien ..., 1937

Poesiens mystik. - Stockholm : Natur och kultur, 1935. - 472 s.
2. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 1978. - 418 s. - ISBN: 91-27-00801-0

Väl mött, Europa!. - Stockholm, 1938. - 205 s

Rummet med de fyra fönstren. - Stockholm : Natur och Kultur, 1940. - 114 s.
Rummet med de fyra fönstren / med vinjetter av Bertil Bull Hedlund. - Helsingfors : Schildt, 1940 (Helsingfors : Simelii arvingar). - 195 s.
Delvis omarb. nyutg. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1966. - 114 s. - (W & W-serien ; 136)
Rummet med de fyra fönstren : Hem till sommaren. - Helsingfors : Schildt, 1973. - 230 s. - [Finländskt bibliotek]. - ISBN: 951-50-0036-X

Makt och vanmakt. - Stockholm : Natur o. kultur, 1940. - 105 s.

Ett land stiger fram. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1941. - 201 s.

Det finns ett leende. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1943. - 240 s.

Arvid Mörne : liv och diktning. - Stockholm, 1946. - 382 s.

Ibsens förvandling efter "Brand" : [Illustr.]. - Lund, 1946.

Jarl Hemmer : En minnesteckning. - Helsingfors, 1946.

Finlandssvensk modernism. - Lund, 1947.

Huru ett land återspeglas i konsten. - Stockholm, 1947.

Hur skapar skalderna? - Stockholm, 1948.

Två världar : [Illustr.]. - Helsingfors, 1948.

I konstens brännspegel : från impressionismens konst till diktaturernas. - Lund : Gleerup, 1949. - 333 s. : ill. - (Gleerupska biblioteket för kultur och vetenskap)
2. uppl. med en efterskrift. - Lund : Gleerup, 1969. - 323 s.

La psychologie structurale et l'art moderne : [Rubr.]. - Lund, 1949.

Drömskepp i torrdocka. - 2. uppl. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1951. - 185 s.
3. uppl. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1952.
[Ny utg.]. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1963. - 118 s. - (W & W-serien ; 23)

Föränderligt och oföränderligt i de estetiska begreppen : Föredrag hållet vid Finska vetenskaps-societetens sammanträde den 17 april 1950. - Helsingfors, 1951. - (Societas scientiarum Fennica. Årsbok ; 29 B: Nr 3)

Sju ögonblick och några reflexioner. - Göteborg : [Gumpert], 1952. - 61 s. : Ill

Estetisk upplevelse och esteticism. - Stockholm, 1953.

Värdighet och behag bland akademiskt folk. - Malmö, 1953.

Yrjö Hirn. - Lund, 1953.

Nytt och gammalt i ny lyrik. - Lund, 1955.

Det sjunkna hornet. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1956. - 273 s.
2. uppl. - Stockholm, 1957.

Hem till sommaren. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1960. - 242 s.
[Ny utg.]. - Stockholm, 1964. - (W & W-serien ; 65)
[Ny utg.]. - [Baambrugge] : [Jan Tholenaar], [1981]. - 230 s. - (Storstilsbiblioteket ; 7)

Det skönas förvandlingar : essäer. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1962. - 298 s.

Den mångtydiga människan. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1966. - 222 s.
2. uppl. - Stockholm, 1966.

Konsten att läsa och konsten att dikta. - Oslo, 1966. - 6 s.

Världen i min fickspegel. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1969. - 199 s. : ill.

Höjder och stup hos Ibsen och några andra. - Helsingfors : Schildt, 1971. - 151 s.

Uppbrott och återkomst : dagboksblad 1933-1973. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1977. - 212 s. - ISBN: 91-46-12913-8

Medarbetare till:

Svärdfejare och själamord : en festskrift till Malmö nation / red.: Jan Thulin, Hans Ruin. - Malmö : Allhem, 1962. - 236 s., 38 pl.-bl., 8 faks.

Utgivare av:

Skrifter. - Stockholm : Bonnier Helsingfors : Schildt, 1945-1946
Skrifter. 1, Lyrik 1914-1944. - Stockholm : Bonnier ; Helsingfors : Schildt, 1945. - 308 s.

Skrifter. 2, Onni Kokko ; Fattiggubbens brud ; Noveller och essäer. - Stockholm : Bonnier, 1946. - 385 s.

Skrifter. 3, Rågens rike ; Morgongåvan. - Stockholm : Bonnier, 1945. - 385 s.


Tillbaka till författarsidan

Till html januari 2006. Ändrat januari 2008