Tillbaka till författarsidan

Juhani Reinikainen

Biografi

Född i Uleåborg 1949. Bosatt i Sverige sedan 1964.
Medlem i SVIFF, Sveriges internationella författarförening.

Författarens egen hemsida.

Egna verk:

Datatidens skuggor : diktsamling.[Göteborg] : [J. Reinikainen], 1999. - 87 s. - ISBN: 91-630-8137-7

Alfamillennium : diktsamling. - [Göteborg] : [J. Reinikainen], 2005. - 55 s. - ISBN: 91-631-7879-6

Digitaali aika : diktsamling. - [Göteborg] : [J. Reinikainen], 2007. - 63 s. - ISBN: 978-91-633-1270-0

Digitalvärlden : valda dikter. - [Göteborg] : [J. Reinikainen], 2008. - 78 s. - ISBN: 987-91-633-1271-7
Kan beställas via Books on demand


Tillbaka till författarsidan

Till html augusti 1997. Senast ändrad september 2008.