Tillbaka till författarsidan

Leon Rappaport

1900-1986

Biografi

Född den 28 april 1900 i Warszawa. Bosatt i Sverige sedan den 31 december 1940. Fil. mag. i Warszawa 1932, fil. lic. i Uppsala 1965 och fil. dr. i Uppsala 1967. Författare och utredningsman. Avled i augusti 1986 i Stockholm.

Medlem av Sveriges Författarförbund och Sveriges Invandrarförfattares Förbund.

Erhållit Litteraturfrämjandets stipendium 1962, Författarfondens stora stipendium 1967 och Författarfondens arbetsstipendium 1972.

Egna verk:

Determinanta I. - Warszawa : Czytelnik, 1961. - 220 s.
[Ny utg.]. - Lund : Cavefors, 1977. - 389 s. - ISBN: 91-504-0652-3

Determinantan II. [översättning : Anders Lange och Robert af Klinteberg]. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1962. - 389 s.
[Ny ytg.]. - Lund : Cavefors, 1978. - 382 s. : musiknoter. - ISBN: 91-504-0653-1

Kapitalbildning och befolkningsrörelse : en ekonometrisk modell för kapitalbildningsformer beroende av befolkningsrörelse med exempel anknutna till kooperativa föreningen, kapitalbildning och ATP. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1967. - 199 s., [4] diagrambl.
With an English summary

ATP-sveket : determinantiva och ekonomiska aspekter. - Stockholm : Affärsförl., 1980. - 187 s. : diagr., tab. - ISBN: 91-7630-008-0 (inb.)

Om författaren:

An interview with dr. Leon Rappaport [Videoupptagning] / interviewer: Pierre Guillet de Monthoux ; recorded by Kurt-Åke Lindhe, Tetra Pak, Lund, Sweden, May 1983. - Lund, 1983. - 1 videokassett (D. 1-2, 62, 30, 30 min.) : färg. - (Dia ; C 7)

Fil. dr Leon Rappaport : author, Stockholm, Sweden / interviewed by Pierre Guillet de Monthoux förlag/år: Lund : Dialogue Project, 1986. - 47 s. - (Transcript series / Dialogue Project ; C 7)

Har skrivit ett antal essäer om konst och vetenskap samt artiklar om skattesystemet.


Tillbaka till författarsidan

Till html av Miguel Benito februari 1998. Senast ändrad november 2007