Tillbaka till författarsidan

Antoine Petit

1926-2008

Biografi

Pseud.: Gilbert Lindet
Född den 10 augusti 1926 i Port-au-Prince, Haiti. Bosatt i Sverige sedan 1968. Avled den 6 december 2008.
Studentexamen på Haiti 1948. Ett års studier i sociologi vid Université de Montréal. Har studerat spanska och franska vid Stockholms universitet. Arbetade som journalist i Haiti och som T-banespärrvakt i Sverige.

Egna verk:

Dagbok över en småborgerlig, svart T-banespärrvakts liv / Gilbert Lindet. - Stockholm : Författares bokmaskin, 1975-1976
1. - Stockholm : Författares bokmaskin, 1975. - 60 s. - ISBN: 91-7328-042-9
2. - Stockholm : Författares bokmaskin, 1976. - 69 s. - ISBN: 91-7328-076-3

Richesse lexicalle d'un roman hàitien. - Montreal : Presses Solidaires inc., 1978.

Har även publicerat ett antal essäer före bosättningen i Sverige.


Tillbaka till författarsidan

Till html mars 2003. Ändrad i november 2006.