Tillbaka till författarsidan

Enrique Pérez Arias

Biografi

Född i Chile 1950. Bosatt i Sverige.

Egna verk:

La busqueda interminable : diario de un exiliado político chileno en Suecia. - 1. ed. - Santiago de Chile : Mosquito Editores, 1996. - 504 s. - (Biblioteca setenta & 3). - ISBN: 956-265-078-2

Utgivare:

La reconstrucción del mundo en América Latina / Enrique Pérez Arias (editor). - Lund : Asociación de Amigos del Arte Mulato Gil [Konstfören. Mulato Gil], 1998. - 248 s. - (Cuadernos Heterogénesis). - ISBN: 91-971978-5-8

Forskning:

Mellan det förflutna och framtiden : den sandinistiska revolutionen i Nicaragua. Lund : Sociologiska institutionen, Univ., 1997. - 322 s. : ill. - (Lund monographs in social anthropology ; 3 bis)
Med sammanfattning pĺ engelska. - Diss. Lund : Univ. - ISBN: 91-89078-01-2


Tillbaka till författarsidan

Till html av Miguel Benito juni 1999. Ändrad i november 2006.