Tillbaka till författarsidan

Stephen Owusu

Biografi

Stephen Owusu är född 1956. Han kommer från Ghana och skriver på ashanti.

Egna verk:

Dark faces at crossroads. - Handen : Afrosafe Publ., 1991. - 192 s. - ISBN 91-971576-0-0


Tillbaka till författarsidan
Till html februari 2000. Senast ändrad oktober 2006.