Tillbaka till författarsidan

Mohammad Naser Ostad

Biografi

Pseudonym: F. Arash.
Född den andra maj 1948 i Iran. Bosatt i Sverige sedan 1985.

Egna verk:

Payvand ba khakistar : 1345-1366 [1966-1987] / F. Arash. - 1. chap. - Sverige : Arash, 1369 [1990]. - ISBN 91-971633-0-9.
(Ligament by ashes). - Text på nypersiska


Tillbaka till författarsidan Till html september 2003. Ändrad i oktober 2006.