Tillbaka till författarsidan

Giacomo Oreglia

1924-2007

Biografi

Giacomo Oreglia var född 1924 i Mondovi, norra Italien. Författare, översättare och bokförläggare. Doktorerade vid universitetet i Turin. Kom till Sverige 1949 som stipendiat. Lärare vid Italienska kulturinstitutet och Stockholms universitet i klassisk och modern italiensk litteratur samt teaterhistoria. Oreglia var också fil.dr. samt hedersdoktor vid Stockholms universitet. Därtill grundare och ledare för förlaget Italica. Oreglia fick Arcana-stiftelsens första stipendium (10.000 kr) 1994 - detta för att han introducerat svensk dikt och prosa på italienska. Oreglia har också erhållit Svenska Akademiens översättarpris. Bl.a. har han till italienska översatt verk av August Strindberg, Harry Martinson och Karl Vennberg. Förutom sin översättargärning är han också känd för sina kunskaper och skrifter om Dante. Oreglia avled den 14 november 2007, 83 år gammal.

Egna verk:

Cinque ore allucinanti in casa O'Neill : Viaggio di un lungo giorno della notte : il dramma postumo e segreto di Eugene O'Neill rappresentato al Reale teatro drammatico di Stoccolma. - Torino : Industria libraria tipografica editrice, 1956. - S. 29-33 : ill.
Ur: Il dramma. Anno ; 32(1956)

La commedia dell'arte : italiensk språkkurs i radio 1961-1962. - Stockholm : Sveriges radio : [Seelig]. - 1961. - 146 s. : ill.

Poesia svedese / prefazione di Salvatore Quasimodo ; saggio introduttivo, testi originali, versioni, note, bibliografia. - Milano : Lerici, 1966. - LXVIII, 541 s. - (Antologie. Poeti europei ; 1)

Commedia dell'arte / övers. av manuskriptet: Inga Estrabaut. - Stockholm : Bonnier, 1964. - 150 s. - (Bonniers lilla kulturhistoriska serie)
Ny utg. - Stockholm : Bonnier, 1971. - 150 s., (10) pl.-bl. : ill.

The Commedia dell'Arte / transl. by Lovett F. Edwards. - Repr. - New York : Octagon Books, 1982. - 158 s. : ill. - ISBN 0-374-96152-2

Tommaso Campanella : liv, verk & samtid / övers.: Ingrid Weström, Paul Enoksson ; förord av Lars Forssell. - 1. uppl. - Stockholm : Ordfront, 1984. - 200 s. : ill. - ISBN 91-7324-180-6
[Ny utg.]. - Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2003. - 388 s. : ill. - ( Cultura viva, , ISSN 1650-6480 ; 2). - ISBN: 91-89080-87-4 (inb.)

Dante anarca e i suoi sei maestri : [un poemetto] / cinque incisione di Walter Valentini ; presentazione critica di Mario Luzi. - Pesaro : Ed. delle Pergola, 1990. - 31 s. : ill.

Dante : liv, verk & samtid / översättning av Ingemar Boström. - Stockholm : Carlsson, 1991. - 679 s. : ill., faks. - ISBN 91-7798-383-1
[Ny, utök. utg.] - Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2001. - 734 s. : ill. - (Cultura viva ; 1). - ISBN: 91-89080-66-1 (inb.)

Dante anarken och hans sex mästare = Dante anarca e i suoi sei maestri : på italienska & svenska / inledning: Mario Luzi ; övers. & kommentar: Ingemar Boström ; träsnitt: Sven Ljungberg ; grafisk form: Christer Hellmark. - Stockholm : Carlsson, 1993. - 69 s. : ill. - ISBN 91-7798-614-8

Roma brucia! = Rom brinner! / prefazione/företal: Mario Luzi ; trägravyrer/xilografie: Sven Ljungberg ; översättning & noter: Britt-Marie Dehn. - Stockholm : Almlöf, cop. 1997. - 122 s. : ill. - ISBN 91-88712-12-5

Eresía : essäer om helgon, anarkister, poetissor, kättare, onanister, filosofer- / översättning av Ingrid Weström. - Stockholm : Carlsson, 1999. - 239 s. : ill. - ISBN 91-7203-225-1 Ny utg. Eresía : (kätteri). - [Utök. och rev. utg.]. - Stockholm : Ordfront, 2003. - 330 s. : ill. - (Ordfront pocket, ISSN 99-3067554-X). - ISBN: 91-7324-963-7

Utgivare av:

Italienska berättare från Boccaccio till Moravia : en antologi / redigerad av Giacomo Oreglia ; under medverkan av Eva Alexanderson och IngaLisa Munck. - Stockholm : Bonnier, 1952. - 553 s.

Italienska noveller. - Stockholm : Geber, 1961. - 316 s.

Dialoghi = Dialoger : [två teaterstycken] / Ruzante ; inl. av Giacomo Oreglia ; övers. till italienska av Ludovico Zorzi, övers. till svenska från det pavanska orig. av Inga Estrabaut. - Stockholm : Roma : Italica : Fritzes hovbokh. (distr.), 1976. - 149 s. : ill. - (Biblioteca di cultura. Collana di teatro ; 2) - ISBN 91-7052-225-1

Medverkat i:

Pagine di prosa e poesia italiana dalle origine ai contemporanei / Edvin Lagman & Giacomo Oreglia. - Stockholm : Norstedt, 1952. - 122 s.

Den gudomliga komedin / Dante Alighieri ; inledning och kommentarer av Giacomo Oreglia ; övers. Åke Ohlmarks ; teckningar Bertil Porsfelt. - Stockholm, 1966-1969. - 3 vol. : ill. - (Forumbiblioteket)

Omdömen och kommentarer om Giacomo Oreglias "Dante : liv, verk & samtid" / sammanställda av Britt-Marie Dehn. - Stockholm : Carlsson, 1993. - 42 s.

Världen i Sverige : en internationell antologi av Madeleine Grive och Mehmed Uzun. - Stockholm : En bok för alla, 1995. - 408 s.

Medförfattare till::

Italienska utan språkstudier : med angivande av uttalet / [av Karin Thomson och Giacomo Oreglia]. - Stockholm : Sv. bokförl., 1949. - 48 s. - (Svenska bokförlagets små turistparlörer ; 11)

Pagine di prosa e poesia italiana : dalle origini ai contemporanei / compilate e commentate da Edvin Lagman, Giacomo Oreglia. - Stockholm : Svenska bokförl., 1952. - 122 s.

Biblioteca di cultura [Musiktryck] / diretta da Giacomo Oreglia. Collana di musiche inedite o rare. - Stockholm : Casa editrice Italica, 1957-

Poesia svedese / Pref. di Salvatore Quasimodo. - Stockholm : Roma, 1958. - 226 s. : ill. - (Biblioteca di cultura. Collana di poesiasvedese)

Italiensk-svensk, svensk-italiensk fickordbok = Italiano-svedese, svedese-italiano : dizionario tascabile / [utarbetad av Giacomo Oreglia och Märta Hofmann]. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1992. - 236 s. - (Jans lexikon) - ISBN 91-46-18455-4

Översättare av:

Andersson, Ingvar: Storia della Svezia. - Istituto Svedese : Stockholm, 1953. - 42 s. : ill.

Poesia svedese / prefazione di Salvatore Quasimodo. - Stockholm : Italica : Fritzes hovbokh. (distr.), 1958. - 226 s. - (Biblioteca di cultura. Collana di poesia svedese ; 1)

Lundkvist, Artur: Dikter. - Stockholm : Italica : Fritzes hovbokh., 1960. - 77 s. - (Biblioteca di cultura. Collana di poesia svedese ; 2)

Barabba / pref. di Giovanni Papini ; trad. dall'orig. svedese di Giacomo Oreglia e Carlo Picchio. - 5. rist. - Roma : Casini, 1962. - xv, 185 s. - (I romanzi dell'ambra ; 11)
Orig:s titel: Barabbas

Martinson, Harry: Dikter. - Stockholm ... : Italica : Fritzes hovbokh. (distr.), 1964. - 69 s. - (Biblioteca di cultura. Collana di poesia svedese ; 4)

Vennberg, Karl: Dikter. - Stockholm : Italica : Fritzes hovbokh. (distr.), 1965. - 73 s. - (Biblioteca di cultura. Collana di poesia svedese ; 5)

Ekelöf, Gunnar: Dikter. - Stockholm : Italica, 1966. - 84 s. - (Biblioteca di cultura. Collana di poesia svedese ; 6)

Alfieri, Vittorio: Mitt liv / inledning av Giacomo Oreglia ; oversattning fran originalet av Inga Estrabaut. - Stockholm ; Roma, 1973. - 304 s. - (Biblioteca di cultura. Collana di classiciitaliani). - ISBN – 9170521298

Strindberg, August: Notti di sonnambulo ad occhi aperti. - Torino : Einaudi, 1974. - XXI, 127 s. - (Collezione di poesia)
Ny utg. - Notti di sonnambulo ad occhi aperti. - Firenze-Antella : Passigli, cop. 1997. - (Passigli poesia ; 31). - ISBN: 88-368-0460-8
Parallelltext på svenska och italienska

Campanella, Tommaso: La citta del sole / inledning av Giacomo Oreglia ; oversattning fran italienska och noter av Paul Enoksson ; tva sonetter och en madrigal tolkade av Anders Osterling. - Stockholm ; Roma, [1974?]. - 147 s. - (Collezione: Biblioteca di cultura. Collana di classici italiani)

Martinson, Harry: Le erbe nella Thule. - Torino : Einaudi, 1975. - 89 s. - (Collezione di poesia ; 122)

Ruzzante: Dialoghi / inledning av Giacomo Oreglia ; oversattning till italienska av Ludovico Zorzi ; oversattning till svenska fran det pavanska originalet av Inga Estrabaut. - Stockholm ; Roma, 1976. - 149 s. : ill - (Biblioteca di cultura. Collana di teatro). - ISBN - 9170522251

Edfelt, Johannes: Dikter : [Poesie]. - Stockholm ; Roma : Italica, [1978]. - 63 s. - (Biblioteca di cultura. Collana di poesia svedese; 9)

Martinson, Harry: Le opere. - [Torino] : UTET, 1978. - XXXIX, 845 s. : ill. - (Scrittori del mondo: i Nobel). - ISBN - 88-02-02569-X

Bergman, Ingmar: Sei film. - Torino : Einaudi, 1979. - 320 s., [22] pl.-s. : ill. - (Saggi (Torino) ; 606)
Innehåll: Luci d'inverno ; Come in uno specchio ; Il silenzio ; Il rito ; Sussuri e grida ; Persona

Forssell, Lars & Oreglia, Giacomo: Poesie. - Firenze : Passigli Editori, cop. 1990. - ISBN: 88-368-0168-4. - (Passigli poesia)

Tranströmer, Tomas: Poesie. - Recanati : Centro nazionale di studi leopardiani, cop. 1999. - 157 s. - (Centro mondiale della poesia e della cultura Giacomo Leopardi ; 4)

Lundkvist, Artur: Il poeta nel vento e altre poesie. - Firenze: Passigli Editori, cop. 2000. - 71 s. - (Passigli poesia)

Mer av och om författaren:

Kort presentation av Oreglia under poesidagarna 2004

Pris till Giacomo Oreglia 2004
Svenska Akademien har beslutat tilldela Giacomo Oreglia ett extra pris på 60 000 kronor inför hans förestående 80-årsdag. Priset skall ses som ett erkännande av Oreglias mångåriga insatser som kulturförmedlare mellan Italien och Sverige.
Författaren, översättaren och bokförläggaren Giacomo Oreglia är född 1924 i Mondovi och kom till Sverige 1948 som stipendiat. Han har varit lärare vid Italienska kulturinstitutet och Stockholms universitet i italiensk litteratur samt teaterhistoria.
Oreglia är hedersdoktor vid Stockholms universitet och grundare av förlaget Italica. Han har utgivit ett flertal skrifter om Dante och dessutom till italienska översatt verk av bl.a. August Strindberg, Harry Martinson och Karl Vennberg.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad november 2007.