Tillbaka till författarsidan

Cletus Nelson Nwadike

Biografi

Cletus Nelson Nwadike är född 1966 i Nigeria. Biafrakriget föranledde avbruten skolgång och familjens förflyttning. Nwadike talade tre av Nigerias 300 språk, igbo, hausa och engelska, men kunde inte skriva på något av dem. I januari 1990 kom Nwadike till Sverige som politisk flykting och hamnade i Nässjö. Han kom att gifta sig med en bibliotekarie i staden. Arbetar som förskollärare. Har läst skapande svenska på Högskolan i Jönköping och publicerat dikter i Lyrikvännen, 90-tal, Megafon och Vår lösen samt läst poesi på Hultsfredsfestivalen.

Egna verk:

En kort svart dikt. - Torsby : Heidrun, 1998. - 72 s. - ISBN 91-88056-46-5

Med ord kan jag inte längre be : dikter. - Torsby : Heidrun, 2000. - 95 s. - ISBN: 91-88056-60-0

En sida av regnet som faller : dikter. - Torsby : Heidrun, 2003. - 92 s. - ISBN: 91-88056-77-5

Medverkat i:

Värderingar, etik och moral- : vem bryr sig? / [projektledare och redaktör: Urban Åhgren]. - Uppsala : Eko, cop. 1997. - 527 s. - ISBN 91-971506-5-7

Det nya landet : 44 författare, 12 bildkonstnärer. - Göteborg : Lindelöw, 1998. - 284 s. : ill. - ISBN 91-88144-36-4

Isdikter. - Jönköping : Konst- och kulturavd., Landstinget i Jönköpings län, 1998. - 29 s. - ISBN 91-972522-3-9

Allt om böcker. - 1999:4, s. 19 : fotogr.

BLM : Bonniers litterära magasin. - 1999:2, s. 31


Tillbaka till författarsidan
Till html februari 2000. Senast ändrad oktober 2006.