Tillbaka till författarsidan

Nadja Niordsson

Biografi

Nadja Niordsson föddes 1931 i Garphyttan, Örebro län. Hennes mor var född Makeef. Hennes mormor, som bara kallades Babusjka, var en flitig läsare och berättare av ryska sagor under Nadjas barndomstid. I hemmet talades dagligen ryska, svenska, engelska och franska. Niordsson tog studenten i Örebro, var en tid journalist och blev fil.kand. 1955. Hon tillbringade flera år i Jugoslavien för studium av bysantinsk konst. Samtidigt arbetade hon på ett förlag som gav ut konstböcker. 1980 bodde Niordsson i Landskrona.

Egna verk:

Romanen om Babusjka. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1980. - 386 s. - ISBN 91-582-0229-3
[Ny utg.] - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1984. - 386 s. ISBN:91-582-0589-6


Tillbaka till författarsidan

Till html juni 2002. Senast ändrad oktober 2006.