Tillbaka till författarsidan

Abd al-Hakim Mahmud Nadim

Biografi

Abdul Hakim M. Nadim föddes i Irak 1956. Kom till Sverige 1997.
Han studerade juridik vid Baghdads universitet
Nadim debuterade som poet 1977. Han publicerade några dikter i irakiska tidskrifter. Hans poesi koncentrerar sig på friheten och existensens tema.

Egna verk:

Khutuwat li-manfan al-ruh : sir. - 1. uppl. - [Uppsala] : [Kochi International], 2000. - 85 s. : ill. - ISBN: 91-972498-1-5
(Stegen tll själens exil). - Arabisk text

Rufatun tunaji malaaikat as-salaam = Stoften ropar på fredens änglar. - 1. uppl. - Uppsala : Kurdistan Studies Press, 2003. - 112 s. : ill. - ISBN: 91-972498-6-6
Arabisk text

Han har översatt ett antal kurdiska dikter till arabiska i tidsskriften Rabun.


Tillbaka till författarsidan Till html mars 2003. Senast ändrad april 2006.