Tillbaka till författarsidan

Amir-Hossein Mossahebi

Biografi

Pseud.: Fàrâz.
Född 1942. Kom till Sverige 1987.
Utbildning: Gymnasial utbildning i litteraturlinje. Fil. Kand, engelska, Iran.
Medlemskap i Författarorganisationer: Författarcentrum Syd, Iranian Pen Centre in Exile.

Egna verk:

Ghatreh-i dàr ghà’r-i Oghijanoos. - Stockholm : Baran, 1996.
(En droppe på havets botten, diktsamling, på persiska)

Medverkan i samlingsverk:

Friends Home [kasett] uppläsning av egna dikter. Sverige : eget, 1995.


Tillbaka till författarsidan Till html av Miguel Benito, augusti 1997