Tillbaka till författarsidan

Robert Miller

Biografi

Robert E. Miller är född 1918 i Springfield, Illinois. Utbildad bombplanspilot. Utförde ett 50-tal flygningar i Europa 1943-44. Efter andra världskriget utbildning under FBI i Washington och sedan tjänstgöring inom kontraspionaget i Berlin. 1948 träffade han Gerd, sin blivande svenska fru. Miller slutförde sina akademiska studier i Stockholm på 1950-talet. De hade tidigare blivit avbrutna av Pearl Harbor. Han läste konsthistoria och teoretisk filosofi samt blev fil.lic. Miller var sedan fram till pensioneringen lärare vid Stensunds folkhögskola utanför Trosa. Förutom den egentliga bokdebuten 1994 har Miller också privat utgivit sex diktvolymer - inbundna i numrerad upplaga av en bokbindare i Tystberga. 1996 bodde han på Drottninggatan i Stockholm.

Egna verk:

Requiem for Reason. - London : Excalibur Press, 1994.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad oktober 2006.