Tillbaka till författarsidan

Mats Miljand

Biografi

Mats Miljand är född 1951 i Sverige av estniska föräldrar, vilka flydde till Sverige i andra världskrigets slutskede, 1944. Miljand berättar om flykten och om sin uppväxt i en bruksort i Bergslagen i romanform i boken Landstigning, enligt en recensent "proletär uppväxt i en segregerad bruksmiljö". Miljand är sedan början av 1970-talet bosatt i Uppsala och blev 1981 gymnasielärare i historia och samhällskunskap.

Egna verk:

Landstigning. - Stockholm : Legenda, 1990. - 267 s. - ISBN 91-582-1642-1

Black is the colour. - Stockholm : Natur och kultur, 1991. - 15 s. - (Bara för dig). - ISBN 91-27-50492-1
2. tr. - Stockholm : Natur och kultur, 1995.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad oktober 2006.