Tillbaka till författarsidan

Arvo Mägi

1913-2004

Biografi

Pseud.: Juhan Timmukuru
Pseud. tillsammans med Kalju Lepik: Rein Kaljumägi

Född i Kavastu, Estland, den 13 juni 1913. Bosatt i Sverige sedan 21 september 1944. Dog i Stockholm den 27 november 2004.
Studentexamen 1931. Phil mag 1938 vid Tartu universitet. Ämnen: Litteraturhistoria och konsthistoria. Museitjänsteman och journalist i Estland. Journalist i Finland.
Byggnadsritare, modellör fotolaborant i Sverige. Från år 1953 fri författare och kritiker samt journalist.
Medlem av Sveriges Författarförbund, Estniska Författarförbundet i Utlandet och PEN-klubben.

Egna verk:

1949
Hõbedane noorus : peatükke Karovonide perekonna kroonikast. - (Göteborg) : Orto, 1949.
(Silver-ungdom : kapitel ur familjen Karovons krönika)

1952
Ringid vees : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1952. - 288 s.
(Ringar i vattnet)

1953
Esimesed read : lugu ühe võitluse algusest. - Toronto, 1953.
(De främsta leden : berättelse om en strids början)

Peep Koordipoja põlistalu. - 1953.
(Peep Koordipoegs fädernegård)

1954
Martin Musta saladus / (R. Kolk, K. Lepik, A. Mägi, I. Talve). - Stockholm : Sõna, 1954.
(Martin Svarts hemlighet)

Uputus : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1954. - 269 s.
(Syndafloden)

1956
Ei lasta elada : novelle. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1956. - 303 s.
(Man låter oss inte leva)

1958
Kiusaja : novelle. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1958. - 312 s.
(Frestaren)

1960
Paradiisi väravad : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1960. - 292 s.
(Paradisets portar)

1962
Karl Ristikivi : lühimonograafia. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1962. - 64 s. : ill. - (Meie kirjanikke ; 1)
(Karl Ristikivi : kort biografi)

Karneval : romaan vahemängudega. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1962. - 312 s.
(Karneval : en roman med mellanspel)

1963
Regivärsid : lulletusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1963. - 88 s.
(Runosånger : dikter)

1964
Tants hämarusse : lugu kolmes jaos. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1964. - 310 s.
(Dans mot skymningen : historia i tre delar)

1965
Lühike eesti kirjanduslugu : algusest kuni iseseisvuseaja lõpuni / toimetaja Bernard Kangro. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv.
1. 1965. - 64 s. : ill. - (Meie kirjanikke ; 7)
2, 1965. - 63 s. : ill. - (Meie kirjanikke ; 8)
(Kortfattad estnisk litteraturhistoria : från begynnelsen till självständighetens slut)

Viimane paar : kakskümmend viis variatsiooni. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1965. - 288 s.
(Sista paret : tjugofem variationer)

Viron kirjallisuuden historia / suomentanut Martti Rauhala. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1965. - 153 s. - (Tietolipas ; 39)

1966
Neli emandat : novelle. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1966. - 274 s.
(Fyra damer)

1967
Tuuleveski : nelikummend ja üks koltunud kirja lisadega / Rein Kaljumägi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1967. - 262 s. : ill.
(Väderkvarnen : fyrtioen gulnade brev med tillägg)

1968
Estonian literature : an outline / translated from the Estonian original by Elga Eliaser. - Stockholm : Baltiska Humanistiska Förbundet, 1968. - 109 s. : ill.

Gert Helbemäe : lühimonograafia. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1968. - 63 s. : ill. - (Meie kirjanikke ; 10)
(Gert Helbemäe : kort biografi)

Taalrimäng : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1968. - 299 s.
Kalju Lepik : lühimonograafia. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1970. - 64 s. : ill. - (Meie kirjanikke ; 12)
(Kalju Lepik : kort biografi)

1969
Vastuhelgid : luuletusi 1964-69. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1969. - 80 s.
(Speglingar : dikter 1964-69)

1970
Risti riik : Karvikute kroonikat 1. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1970. - 272 s.
(Korsets rike : familjen Karviks krönika 1)

1971
Uued isandad : Karvikute kroonikat 2. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1971. - 278 s.
(Nya herrar : familjen Karviks krönika 2)

1972
Õigus hõlma all : Karvikute kroonikat 3. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1972. - 259 s.
(Rätten under fållen : familjen Karviks krönika 3)

Eesti kirjandus paguluses 1944-1972 / Arvo Mägi, Karl Ristikivi, Bernard Kangro. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1973. - 179 s. : ill.
(Den estniska litteraturen i exil 1944-1972)

1973
Lippude vahetus : Karvikute kroonikat 4. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1973. - 295 s.
(Byte av flaggor : familjen Karviks krönika 4)

Vanaema. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1973.
(Farmor)

1976
Vana testament : kaksteistkümmend sündinud lugu. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1976. - 219 s.
(Gamla testamentet : tolv sanna berättelser)

1977
Epiloog : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1977. - 232 s.
(Epilog)

1978
Eduard Ole : the life and work of the artist. - Stockholm : Estonian Cultural Society, 1978. - 128 s.

1979
Eesti rahva ajaraamat. _ Stockholm : Eesti päevaleht, 1979. - 256 s.
(Estniska folkets krönika)

Kakskümmendüks moraalset mõrvajuttu / Arvo Mägi, Silva Rannu. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1979. - 200 s.
(Silva Rannu = pseud. för Silvia Oja)
(Tjugoen moraliska mordhistorier)

1980
Kolm koda : romaan Stockholmi suvest 1980. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1987. - 262 s.
(Tre hus : roman från Stockholms sommar 1980)

1983
Liivimaa jutud. -Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1983. - 224 s.
(Berättelser från Liivimaa)

Jerusalemmast Tallinna. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1983. - 248 s.
Innehåller följande skådespel: Saalomoni naised, Rahu maa peal, Neli õuna, Neli paari,
Vanaema, Mees hämaruest.
(Från Jerusalem till Tallinn)

1984
Euroopa rahvaste ajaraamat. - Stockholm : Eesti Päevaleht, 1984. - 264 s.
(De europeiska folkens krönika)

1985
Hingede helin : seitseteist armulugu. -Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1985. - 256 s.
(Själarnas klang : sjutton kärlekshistorier)

1986
Aeg kirju ei kuluta : vaatlusi kirjandusest ja ajaloost. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1986. - 256 s.
(Tiden sliter inte ut det skrivna : betraktelser om litteratur och historia)

1987
Estnische Exilliteratur in den letzten zwei Jahrzehnten / Raimond Kolk, Arvo Mägi. - 1987. - 31 s.
(Ingår i : Ural-altaische Jahrbücher. - N.F. Band 7, 1987)
Även estnisk översättning: Kahe viimase aastakümne eesti pagulaskirjandus. - Tallin : Eesti NSV Riiklik Kultuurikommitee, 1989. - 34 s.


1988
Nigulapäev : kümme variatsiooni . -Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1988. - 240 s.
(S:t Nikolaus-dagen : tio vatiationer)

1991
Suvitusromaan. - Lund : Eesti kirjanike kooperativ, [1991]. - 199 s.

1992
Risti riik ; Uued isandad : Karvikute kroonika. - Tallinn : Eesti raamat, cop. 1992. - 477 s. - ISBN: 5-450-01946-7

1993
Kalju Lepik : lühimonograafia. - [Tallinn?] : Faatum, 1993. - 77 s.

1998
Teine tera. - Talinn : Eesti Raamat, 1998. - 291 s. - ISBN: 9985-65-200-2

2001
Mis meelde on jäänud : episoode ja meeleusid. - Tartu : Kirjastus Ilmamaa, 2001. - 311 s.

2003
Katk ja koolera : kilde ajalooketta servadelt. - Tartu : Kirjastus Ilmamaa, 2003.

Utgivare av:

Lainete saladus ja muid muinasjutte : valimik maailma muinasjuttude varasalvest / toimetanud: Arvo Mägi, Karl Ristikivi, Valev Uibopuu. - Stockholm : Välis-Eesti, 1948. - 129 s.
(Vågornas hemlighet och andra sagor : ett urval ur världens sagoskatt)

Eesti Lüürika : valimik Kr.J. Petersonist tänapäevani.- Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv.
Köide 1. - 1958. - 303 s.
Köide 2. - 1959. - 442 s.
(Estnisk Lyrik : ett urval från Kr. J. Peterson till våra dagar)

Valimik lugemist noortele / koost. ja red. Arvo Mägi. - Stockholm : Tootsi-Eesti Õpperaamatufond, 1978. - 149 s.

Har dessutom skrivit följande komedier och skådespel som ej kommit ut i tryck: Tuhat krooni, Eedeni aias, Kuulujutud, Kihlus, Pärandus, Agamemnoni tagasitulek.


Tillbaka till författarsidan

Till html september 1997. Senast ändrad juli 2006.