Tillbaka till författarsidan

Susanne Levin

Biografi

Susanne Levin föddes 1950 i Uppsala, Sverige. Hon är av ungersk-judisk bakgrund, ett av Förintelsens barnbarn, och vill synliggöra den judiska erfarenheten av exil och främlingskap. Levin arbetar i Uppsala som lärare.

Egna verk:

Leva vidare : berättelse. - Stockholm : Natur och kultur, 1994. - 218 s. - ISBN 91-27-04017-8
Ny utg. - Stockholm : Natur och kultur, 1997. - 218 s. - (NoK pocket) - ISBN 91-27-06649-5

Som min egen : berättelse. - Stockholm : Natur och kultur, 1996. - 191 s. - ISBN 91-27-05481-0

Suggan i dômen : roman. - Stockholm : Natur och kultur, 1998. - 255 s. - ISBN 91-27-07079-4

Tillbaka till Király utca : roman. - Stockholm : Natur och kultur, 2000. - 197 s. - ISBN: 91-27-08046-3
[Ny utg.]. - Stockholm : Natur och kultur, 2001. - 197 s. - (NoK pocket). - ISBN: 91-27-08937-1


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad juli 2006.