Tillbaka till författarsidan

Paul Laan

Biografi

Född i Narva, Estland, den 28 augusti 1928. Bosatt i Sverige sedan den 29 augusti 1944. Folkskola samt två år i mellanskola i Haapsalu, Estland.
Studentexamen vid Estniska gymnasiet i Stockholm 1948. Fil kand vid Stockholms högskola 1955 i ämnena litteraturhistoria med poetik, tyska språket, finsk-ugriska språk (i Uppsala). Bibliotekskurs vid Kungliga biblioteket 1956. Fil lic vid Stockholms universitet 1966 (litteraturhistoria, avhandling om Bertil Malmberg).
Har arbetat på bank, forskningsbibliotek och i skolor, längst vid Estniska gymnasiet i Stockholm. Lärare i estniska, tidigare i Uppsala, numera vid Stockholms universitet. Föreståndare för Institutet för estnisk språk- och ltteraturforskning, redaktör för Institutets skriftserie samt för dess årsbok, som endast utkommit 1973. Tillhör redaktionskollegiet för litteraturtidskriften Mana och redaktionen för Bülletään (estniska lärarnas årsbok). Medlem av Estniska Föfattarförbundet i Utlandet samt Estniska Kultursamfundet i Stockholm.

Egna verk:

Mõttelend : pilte ja peegeldusi. - Stockholm : förf., 1972. - 147 s.
(Tankeflykt : bilder och speglingar)

Har dessutom publicerat dikter, aforismer, bokrecensioner och artiklar i estniska tidningar och tidskrifter.


Tillbaka till författarsidan

Till html september 1997. Ändrad augusti 2006.