Tillbaka till författarsidan

Tommy Kruszelnicki

Biografi

Född i Polen 1940. Invandrade till Sverige 1966.
Studier i Nordiska språk, Informatik med systemvetenskap.
Publicerar även under namnet TOmmy Tomec.

Tommy Kruszelnickis egen webbsida

Egna skrifter:

Ackordkonkordans. - Haninge : FIMAS,1979.
Uppsats

Automatisk behandling av semantik. - Haninge : FIMAS,1979.
Uppsats

Noter och fonetik. - Stockholm : Haninge, 1979.
Uppsats

Automatisk behandling av ljud i tal och musik. - Haninge : FIMAS, 1980.
Uppsats

Etik. - Haninge : FIMAS, 1981.
Uppsats

Samtal - info- sokning i kommunikationssituation svenska. - Haninge : FIMAS, 1981.
Uppsats

Skämt och allvar. - Haninge : FIMAS, cop. 1988. - [28] s. : huvudsakligen ill.

Piesni i piosenki [Musiktryck]. - Haninge : FIMAS, 1988. - 9 s.

Lustiga sidor. - Haninge : FIMAS, [1989]. - [16] s. : ill.

Skämtblad. - Haninge : FIMAS, cop. 1989. - [18]s. : ill.

Tommy i Robotlandet[Musiktryck] / Tommy Tomec. - Haninge : FIMAS, 1989. - 39 s.

Blandade känslor : en diktsamling. - Haninge : FIMAS, 1990. - 22 s. : ill.

Fortbildning för arbetslösa musiker : en redovisning av utredningsarbete och försöksverksamhet vid Svenska musikerförbundet i samarbete med Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen i Stockholm år 1981. - FIMAS, 1990. - 18 s.

Ensemblespel. - Haninge : FIMAS, 1990.
Uppsats

Hej!. - Haninge : FIMAS, 1993.

Huller & Buller. - Haninge : FIMAS, 1994.

Wiersze okazyjne : (Diktsamling på polska). - Haninge : FIMAS, 1994.

Kodning. - Haninge : FIMAS, 1994.
Uppsats

Kommunikation i hemmiljö. - Haninge : FIMAS,1996. - 26 s
Uppsats

Bokreda, ordnad not- och texsamling. - Haninge : FIMAS, 1996.
Uppsats

Teckenstatistik. - Haninge : FIMAS, 1996.
Uppsats

"Fy skämt!". - Haninge : FIMAS, 1997.

Vetenskap och vidskepelse. - Haninge : FIMAS, 1998.
Tre noveller: 1. Blint spår
2. Seminarium i djungeln
3. Seminarium(Novellsamling, svenska).

Valda dikter. - Haninge : (FIMAS), cop. 1999-
1. - Haninge : Foundation International Musicians and Artists in Scandinavia [Fören. för internationella musiker och artister i Sverige] (FIMAS), 1999. - 25 s. : ill.
2. - Haninge : Foundation International Musicians and Artists in Scandinavia [Fören. för internationella musiker och artister i Sverige] (FIMAS), cop. 2001. - 31 s.

Przygody Profesora Paluszka.
Nr. 1. - Haninge : (FIMAS), Cop. 1999. - 31 s. : ill.
Nr. 2. - Haninge : (FIMAS), Cop. 1999. - 34 s. : ill.
Nr. 3. - Haninge : (FIMAS), Cop. 1999. - 37 s. : ill.
Nr. 4. - Haninge : (FIMAS), Cop. 1999. - 33 s. : ill.

Biale noce, czarne dnie. - (FIMAS), 2001-. - 39 s.

Nätvärk : dikter. - Haninge : Foundation International Musicians and Artists in Scandinavia (FIMAS), 2003. - 54 s. : ill.

Mentala turbaner : [dikter]. - Haninge : Foundation International Musicians and Artists in Scandinavia [Fören. för internationella musiker och artister i Sverige] (FIMAS), 2003. - 38 s. : ill.

-i ögonvrån : dikter. - Haninge : Föreningen för internationella musiker och artister i Sverige (FIMAS), 2004. - 34 s. : ill.

Medarbetat i:

Varning: Droger!" (Broschyr, svenska) / Tommy Kruszelnicki, Susanne Lillthors-Blom. - Stockholm : FIMAS, 1993.

Utgivare av:

FIMAS 1-24 (tidskrift) - Stockholm : FIMAS.

Anex nr 1-4 (Tidskrift på polska). - Stockholm : FIMAS, 1997.

Oto (Tidskrift på polska). - Stockholm : FIMAS, 1997- .

Medverkan i samlingsverk

Professor Bronejd. I: Prövosten (en antologi). - Stockholm : IKC, 1983.

Prövosten : en litterär antologi omkring handikapproblematik / red.: Lajos Szécsi ; medarb.: Marie-Louise Öhlund. - Stockholm : Invandrarnas kulturcentrum, [1983]. - 76 s. : ill.

Hundra dikter av hundra diktare : med utländska rötter. - Stockholm : Invandrarnas kulturcentrum, 1990. - 136 s. : ill.

Har även skrivit en del artiklar. Här nedan några:

En spelmans konfession. - Stockholm : Musikern, 1978.

Att översätta sångtext. - Haninge : FIMAS, 1979.

Schlagertexter. - Stockholm : Musikern, 1979.

Musikerförmedling. - Stockholm : Musikern, 1980.

Sverige för svenskar eller..?. - Stockholm : Musikern, 1981.


Tillbaka till författarsidan

Till html av Miguel Benito december 1998. Senast ändrad mars 2006.