Tillbaka till författarsidan

J. A. Karunaratne

Biografi

Jayasinghe A. Karunaratne är född den 9 mars 1947 i Siripella, Sri Lanka, dåvarande Ceylon. Han kom till Sverige 1972 och är svensk medborgare sedan 1986. Har läst internationell ekonomi på Stockholms universitet. Har haft lektorstjänst i ekonomi på Vasa universitet i Finland; år 2000 på Karlstads universitet, Sverige.

Egna verk:

Ruralisation of the countryside : an investigation of the transition of the feudal countryside to capitalist rural. - Åbo : Akad., 1990. - 25 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi. Ser. A ; 319). - ISBN: 951-649-785-3

The coir processing industry in the Kurunegala district of Sri Lanka : an examination of its mode of development. - Vaasa : Univ., 1995. - 264 s. (264 s.) : diagr., tab., kartor. - (Acta Wasaensia ; 41) ; (Acta Wasaensia. Geography ; 5). - ISBN: 951-683-541-4

Twins of Sri Lanka. - Oravais : Oravais Rotary Club, 1997. - 163 s.

Rural industrial development of Sri Lanka and the role of the government. - Vaasa : Univ. of Vaasa, 1999. - 25 s. - (Waasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja ; 44). - ISBN: 951-683-805-7

Some demographic aspects of integrated rural development in the LDCs. - Vasa : Univ. of Vaasa, 2000. - 41 s. : tab. - (Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja ; 65). - ISBN: 951-683-869-3

Utgivare av:

Urban development and urban life / edited by Mauri Palomäki and J.A. Karunaratne. - Vaasa : Universitas Wasaensis, 1995. - 382 s. : diagr., kartor, tab. - (Acta Wasaensia ; 45) ; (Acta Wasaensia. Geography ; 6). - ISBN: 951-683-590-2

Medarbetare till:

Windows of China / J. A. Karunaratne, Yun Lihong. - Vaasa : Vaasan yliopisto, 1998. - 13 s. - (Proceedings of the University of Vaasa. Discussion papers ; 237). - ISBN: 951-683-747-6

Medverkat i:

Invandraren. - Årg. 4 (1980) : no. 1, s. 16-18. - ISSN 0348-145X

Indian & Foreign Review. - New Delhi : Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1964-1988. - ISSN 0019-4379

Sökaren : tidskrift för livsfrågor. - Skoghall : Sökaren, 1964- . - ISSN 0038-0504

Musikern. - 1975 : no. 7-8.

Dana, International Journal of the Sarvodaya Shramadana Movement. - 1979 : no. 6.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad februari 2006.