Tillbaka till författarsidan

Bernard Kangro

1910-1994
Biografi

Född i Vana-Antsla, Estland, den 18 september 1910. Kom till Sverige 27 september 1944. Bosatt i Lund. Han dog 1994.
Fil mag i Tartu 1938. Assistent i litteraturhistoria vid Tartu universitet 1941. Docent vid samma universitet 1942-44. I Sverige arkivarbetare på Värmlandsmuséet i Karlstad. Fr o m 1947 anställd vid Lunds universitet. VD i Eesti Kirjanike Kooperatiiv AB sedan 1951. Utgivare och redaktör sedan 1950 för den estniska kulturtidskriften Tulimuld.
Medlem av Estniska Författarförbundet, Estniska Författarförbundet i Utlandet, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Estniska Lärdomssällskapet i Sverige, Sveriges Författarförbund och Sveriges Invandrarförfattares Förbund.

Egna verk:

Sonetid : 1934-1935. - Tartu : Kammisseppade kirj., 1935. - 63 s. : ill.

Vanad majad. - Tartu, 1937
(De gamla husen)

Eesti soneti ajalugu. - Tartu, 1938. - 127 s. - (Dorpat univ. Acta et commentationes. B ; 44:1)
Avec un résumé: Histoire du sennet estonien.

Reheahi. - Tartu, 1939.
(Rieugnen)

Põlenud puu : neljas kogu luuletusi. - Karlstad : förf., 1945. - 80 s.
(Det brända trädet : fjärde diktsamlingen)

Pühapäev : viies kogu luuletusi. - Karlstad : Nya Wermlands-Tidn., 1946. - 80 s.
(Helgdag : femte diktsamlingen)

Seitsmes öö : luuletusi. - Lund : förf., 1947. - 79 s.
(Sjunde natten : dikter)

Igatsetud maa : romaan. - Göteborg : Orto, 1949. - 326 s.
(Det efterlängtade landet)

Tulease : seitsmes kogu luuletusi. - Lund : Förf., 1949. - 80 s.
(Falnad glöd : sjunde diktsamlingen)

Kuma taevarannal : romaan. - Göteborg : Orto, 1950. - 372 s.
(Morgonrodnad på himlavalvet)

Earthbound : selected poems / translated from Estonian by W. K. Matthews. - Lund : Gleerupska univ.-bokh., 1951.78 s.

Veebruar : kaheksas kogu luuletusi. - Lund : Skånska centraltr., 1951. - 80 s.
(Februari : åttonde diktsamlingen)

Eikellegi maa : üheksas kogu luuletusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1952. - 80 s.
(Ingenmansland : nionde diktsamlingen)

Flucht und Bleibe : Gedichte in Auswahl / Deutsch von Hermann Stock. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1954. - 96 s. : ill.

Peipsi : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1954. - 354 s.

Suvihari : kümnes kogu luuletusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1955. - 95 s.
(Högsommar : tionde diktsamlingen)

Taeva võtmed. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1956. - 303 s.
(Himmelrikets nycklar)

Liekehtivä jälki : valittuja runoja / suom. Lauri Kettunen. - Jyväskylä : Gummerus, 1956. - 93 s.

Sinine värav : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1957. - 304 s.
(Den blå grinden)
Även i lettisk övers.: Zilie varti / no igaunu valodas tulkojusi Z. Zemdega. - (Minneapolis, USA) : Tilta Apgads, 1958. 296 s.

Eesti raamat vabas maailmas : bibliograafiline ülevaade 1944-1956. - Stockholm : Eesti Rahvusfond, 1957. - 23 s.
Även i tysk övers.: Das estnische Buch in der freien Welt : bibliografische Übersicht 1944-1956. - Stockholm : Eesti Rahvusfond, 1957. - 23 s.
Även i finsk övers.: Eestiläinen kirja vapaassa maailmassa : biliografinen katsaus v. 1944- 1956. - Eesti Rahvusfond, 1957. - 23 s.

Jäälätted : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1957. - 336 s.
(Iskällorna)

Estonian books published in exile : a biblographical survey 1944-1956. - Ny uppl. - Stockholm : Eesti Rahvusfond, 1960. - 28 s.
Föreg. uppl. - 1957.

Ajatu mälestus : sada luuletust 1935-1946 / valinud ja eesõna kirjutanud Ivar Ivask. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1960. - 174 s.
(Tidlöst minne : hundra dikter 1935.1946)

Estlands ansikte : en skildring i bild och ord / av Bernard Kangro och Valev Uibopuu ; översättning: Kerstin Karling. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1960. - 116 s. : ill.

Den estniska boken i den fria världen : bibliografisk översikt 1944-1959. - Stockholm : Estniska nationalfonden, 1960. - 28 s.
Även i engelsk övers.

Emajõgi : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1961, - 320 s.

Tartu : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1962. - 341 s.

Kivisild : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1963. - 312 s.
(Stenbron)

Must raamat : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1965. - 319 s.
(Svart bok)

Varjumaa : kaheteistkümnes kogu luulerusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1966. - 112 s.
(Skugglandet : tolfte diktsamlingen)

Eesti kirjandus vabas maailmas : Bibliograafiline ulevaade 1944-1965. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1966. - 32 s.
Även i svensk översättning : Den estniska litteraturen i den fria världen : bibliografisk översikt 1944-1965. - Stockholm : Estniska kultursamfundet. 1966.

Võõramaa õhtu. - Tallinn : "Kommunist", 1966. - 63 s.
(Afton i främmande land)

Oras, Ants : Estonian literature in exile : an essay / with a biobibliographical appendix by Bernard Kangro. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1967. - 88 s. : ill.

Merre vajunud saar : viis näidendit : Hunt, Üle jõe, Eelpost, Linnuaiad ja Merre vajunud saar. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1968. - 155 s.
(Den i havet sjunkna ön : fem skådespel: Vargen, Övre floden, Förpost, Fågelgårdarna och Den i havet sjunkna ön)

Puud kõnnivad kaugemale : luuletusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1969. - 96 s.
(Trädet vandrar bort)

Keeristuli : romaan. Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1969. - 271 s.
(Skärselden)

Minu nägu : luulekogumik 1934-1969. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1970. - 556 s.
(Mitt ansikte : diktsamling 1934-1969)

Universitas Tartuensis : Eesti vabariigi Tartu ülikool ja üliõpilaskond sõnas ja pildis. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1970. - 192 s. : ill.
(Universitas Tartuensis : Estniska republikens universitet i Tartu och studentkåren i ord och bild)

Eesti raamat vabas maailmas : bibliograafiline ülevaade 1944-1970. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1971. - 40 s.
Även i svensk översättning: Den estniska boken i den fria världen : bibliografisk översikt 1944-1970. - 1971.

Joonatan, kadunud veli : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1971. - 255 s.
(Joonatan, den försvunne brodern)

Allikad silla juures : neljateistkümnes kogu luuletusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1972. - 80 s.
(Källorna vid bron : fjortonde diktsamlingen)

Eesti kirjandus paguluses 1944-1972 / Arvo Mägi, Karl Ristikivi, Bernard Kangro. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1973. - 173 s. : ill.
(Den estniska litteraturen i exil 1944-1972)
Öö astmes x. : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1973. - 272 s. (Natt i graden x)

Puu saarel on alles : romaan. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1973. - 247 s.
(Trädet på ön står kvar)

Eesti Rootsis. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1976 - 287 s.
Även i svensk översättning: Estland i Sverige. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1976. - 287 s.

Estland som det var : landet, folket, historien, kulturen : översikt i ord och bild. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1976 - 32s.

Merevalgus. Tuuletund : viieteistkümnes kogu luuletusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1977. - 96 s.
(Havsljus. Vindtimme : femtonde diktsamlingen)

Häitsmemehi ja pärlipüüdjaid. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv.
1. köide. - Esseid ja märkmeid pagulaskirjanikest . 1978. - 152 s. : ill.
2. köide. - Esseid ja märkmeid eesti kirjandusest. 1987. - 180 s. : ill.
(Blomstermän och pärlfiskare. - Del 1 : Essäer och anteckningar om flyktingförfattare. - Del 2: Essäer och anteckningar om estnisk litteratur)

Kuus päeva : Andreas Sunepoja päevaraamat ja pihtimused. : Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1980. - 260 s.
(Sex dagar : Andreas Sunepoegs dagbok och bekännelser)

Arbujad : märkmeid, mälestusi, mõtisklusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1981. - 312 s.
(Siarna : anteckningar, minnen, tankar)

Arbujate kaasaeg : märkmeid, mälestusi, mõtisklusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1983. - 280 s.
(Siarnas tidsålder : anteckningar, minnen, tankar)

Seitsmes päev : Linus Asseri päevik. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1984. - 215 s.
(Sjunde dagen : Linus Assers dagbok)

Kirjad romaanist : 31 kiria aastaist 1966-1977 / Bernard Kangro, Karl Ristikivi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1985. - 79 s.
(Brev om romanen : 31 brev från åren 1966-1977)

Tuiskliiv, talvereis : kuueteistkümnes kogu luuletusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1985. - 96 s.
(Flygsand, vinterresa : sextonde diktsamlingen)

Sinised mesilased : põimik lühieepikat. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1987. - 215 s.
Blå bin : ett urval berättelser)

Hingetuisk, jääminek : seitsmeteistkümnes kogu luuletusi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1988. - 80 s.
(Snöyra, islossning : sjuttonde diktsamlingen)

Süda ei põle ära kaheksa lüürilist poeemi. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv (distributör), 1989. - 119 s.
(Hjärtat brinner inte upp : åtta lyriska poem)

Eesti kirjakuulutaja eksiilis : biblio- ja biograafiline teatmik aastaist 1944-1986 : kirjanduse lugu andmetes, arvudes ja piltides. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1989. - 231 s. : ill.
(Estnisk exilbibliografi : biblio- och biografisk handbok för åren 1944-1986 : litteraturhistoria i fakta, siffror och bilder)

Üks sündmusteta suvi : romaan ühe romaani sünnist ehk ülestähendusi tõelisuse ja kujutluste piirimailt. - Tartu : EÜS veljesto kirjastus, 1998. - 143 s. - ISBN: 9985-9085-9-7

Kojukutsuv hääl : valitud luulet 1927-1993 / [koostanud Oskar Kruus, toimetanud Georg Grünberg]. - Tallinn : Eesti raamat, 2000. - 350 s. - ISBN: 9985-65-264-9

Medverkan i samlingsverk:

Acht estniche Dichter / ausgewählt und übertragen Ants Oras. - Stockholm : Vaba Eeesti, 1964. - 222 s.

Och om det skulle vara sanning : ett urval dikter av estniska och lettiska lyriker i Sverige / Fricis Dziesma... - Stockholm : Baltiska Institutet, 1975. - 72 s. : ill.

Contemporary East European poetry / ed. by Emery George. - Ann Arbor : Ardis, 1983. - 456 s.

Utgivare av:

Meie maa : Eesti sõnas ja pildis / toimetanud Bernard Kangro ja Valev Uibopuu. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv,
1. - Põhja-Eesti. - 1955. - 243 s. : ill.
2. - Lääne-Eesti. - 1956. - 243 s. : ill.
3. - Kesk-Eesti. - 1957. - 243 s. : ill.
4. - Lõuna-Eesti. - 1957. - 215 s. : ill.
(Vårt land : Estland i ord och bild)

Eesti talu : koguteos sõnas ja pildis / toimetanud Bernard Kangro ja Valev Uibopuu. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1959. - 199 s. ; ill.
(Den estniska gården : ett samlingsverk i ord och bild)

Mägi, Arvo:Lühike eesti kirjanduslugu : algusest kuni iseseisvuseaja lõpuni / toimetaja: Bernard Kangro. - Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv.
1. - 1965. - 64 s. : ill. - (Meie kirjanikke ; 7)
2. - 1965. - 63 s. : ill. - (Meie kirjanikke ; 8)
(Kort estnisk litteraturhistoria : från begynnelsen till självständighetens slut)

Om författaren:

Kruus, Oskar, Bernard Kangro : elukäik ja looming. - Tallinn : Eesti Raamat, 2003. - 151 s.


Tillbaka till författarsidan

Senast ändrad februari 2006.