Tillbaka till författarsidan

Sharock Kamyab

Biografi

Sharock Kamyab är född 1944 i den turkmenska delen av Iran. Han är utbildad till socionom vid Teherans universitet - blev fil.kand. 1966. Socionomexamen 1977 vid Stockholms universitet, doktorandstudier och fil.mag vid Stockholms universitet 1987.
Kamyab var aktiv i motståndsrörelsen mot shahen och arresterades av Irans hemliga polis, SAVAK, men lyckades lämna landet. Han kom till Sverige i början av 1970-talet och fick arbete på industri. Han har varit verksam vid Statens Invandrarverk fram till 1999. Sedan 1999 bedriver han egen verksamhet som konsult/författare/föreläsare om flykting- och invandrarfrågor.
Kamyab skriver direkt på svenska och har medverkat med dikter och berättelser i olika antologier, i bl.a. BLM, på DN:s litteratursida, i Fenix, Horisont och Mosaik.
Han är medlem i Sveriges Författarförbund, PEN- och Publicistklubben.

Sharock Kamyabs egen hemsida

Egna verk:

I väntan på frihet. - Norrköping : Statens invandrarverk. - [1987]. - 54, [27] s.

Möte med Norden. - Oslo : Utlendingsdirektoratet, 1987.

Svalornas bukt : berättelser. - Stockholm : Carlsson, 1988. - 150 s. - ISBN 91-7798-157-X
Vol. 1 [punktskrift]. - Enskede : TPB, [1989]
Vol. 2 [punktskrift]. - Enskede : TPB, [1989]
[Ljudupptagning]. - Enskede : TPB, 2005

Det tålmodiga språket : dikter / efterskrift: Folke Isaksson. - Stockholm : Carlsson, 1991. - 72 s. - ISBN 91-7798-440-4

En oriental i svampskogen : kåserier. - Stockholm : Carlsson, 1993. - 133 s. - ISBN 91-7798-744-6

Utgivare av:

Namah'ha-yi suidi : tarjumah-i asari az nivisandigan-i suidi. - 1. chap. - Spånga : Baran, 1993. - ISBN 91-88296-21-0

Översättare av:

Söderberg, Hjalmar,...: Svenska brev. - Spånga : Baran, 1993. - 99 s. - ISBN 91-88296-21-0

Leo, Veronica: Afsanah'i az shab-i nimah-i tabistan / Virunika Liu ; tarjumah-i azad Shahrukh Kamyab. - Stockholm : Orfeus, 1994. - [32] s. : färgill. - ISBN 91-87074-03-6

Medverkan i samlingsverk:

Sverige, Sverige fosterhem : om utsatta invandrare. - Stockholm : Prisma, 1978. - 144 s. : ill., diagr. - (Pockettidningen R ; 8(1978):4) - ISBN 91-518-1236-3

Diktbok / [Barbro Arte ...] ; red. av Åke Sandstedt ... - Lund : Fören. Dikter till tusen, 1981. - 64 s. : ill. - (Dikter till tusen ; 5) - ISBN 91-970151-1-3

Poesi : diktantologi från poesiprogrammen i TV 2 vintern och våren 1982 / urval och efterord: Rolf Knutsson. - Gävle : Rallarros, 1982. - 79 s. : ill. - (Rallarros ; 43) - ISBN 91-85650-17-X

Prövosten : en litterär antologi omkring handikapproblematik / red.: Lajos Szécsi ; medarb.: Marie-Louise Öhlund. - Stockholm : Invandrarnas kulturcentrum, [1983]. - 76 s. : ill.

Värdlandet. - Stockholm : Utbildningsradion i samarbete med Statens invandrarverk och SIDA. - 1983. - 3 vol. : ill.

Årets dikter : den svenska poetiska årsboken. 1983 / Föreningen Dikter till tusen. - Lund : Föreningen Dikter till tusen, 1983. - 80 s. : ill. - ISBN 91-970151-2-1

Svenska - mitt nya språk : grund-sfi. 3 / Maj-Siri Österling. - Stockholm : Brevskolan, 1986. - 168 s. : ill. - ISBN 91-574-1360-6

Grupp 87. - Stockholm : Gedin, 1987. - 136 s. - ISBN 91-7964-020-6

Möten : en samling berättelser ur den sociala erfarenheten. - 1. uppl. - Stockholm : Socialstyr. : Allmänna förl., 1987. - 179 s. - ISBN 91-38-90801-8

Bekänna färg / [i redaktionen: Råland Ginsburg ...]. - Stockholm : Utbildningsradion : Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet : Norrköping : Statens invandrarverk. - 1988. - 80 s. : ill. - ISBN 91-7016-491-6

Livstecken : röster från när och fjärran : antologi invandrad poesi & prosa / Gun Ekroth och Agnete Hjorth (red). - Stockholm : Nordan : Fören. Liv i Sverige, 1988. - 183 s. -ISBN 91-7702-138-X

Hundra dikter av hundra diktare : med utländska rötter. - Stockholm : Invandrarnas kulturcentrum. - 1990. - 136 s. : ill.

Författaren själv : ett biografiskt lexikon av och om 1189 samtida svenska författare / Bo Heurling, redaktör. - Höganäs : Bra böcker, 1993. - 379 s. : ill. - ISBN 91-7133-032-1

Barnets bästa : en mångkulturell antologi inspirerad av FN-konventionen om barnets rättigheter / redaktör: Kerstin Åsbrink. - Stockholm : Invandrarnas kulturcentrum, 1993. - 140 s. : ill. - ISBN 91-85714-04-6

Odling för tanken / Trygve Carlsson, red. ; [Wilhelm Agrell ...]. - Stockholm : Carlsson, 1993. - 318 s. : ill. - ISBN 91-7798-743-8

Elefanten i biblioteket : en biblioteksantologi / sammanställd av Meta Ottosson. - Stockholm : En bok för alla, 1994. - 261 s. - (En bok för alla) - ISBN 91-7448-806-6

De bästa kåserierna : från Hasse Z till Cecilia Hagen / samlade av Carin Lindh ; formgivning: Janet Watz. - Sundbyberg : Semic, 1995. - 139 s. - ISBN 91-552-2695-7

Mormors kyckling och himlens son : barndomsskildringar från många länder / samlade av Siv Widerberg och Gunilla Lundgren. - Stockholm : En bok för alla, 1995. - 223 s. : ill. - (En bok för alla) - ISBN 91-7448-854-6

Världen i Sverige : en internationell antologi / av Madeleine Grive och Mehmed Uzun. - Stockholm : En bok för alla, 1995. - 407 s. : ill. - (En bok för alla) - ISBN 91-7448-830 -9

Öppna dörrar : svenska för invandrare. Antologi / Gerd Manne & Doris Lundh. - 1. uppl. - Malmö : Gleerup, 1998. - 160 s. : ill. (vissa i färg) + 2 ljudkassetter. - ISBN 91-40-62651-2


Tillbaka till författarsidan Till html februari 2000. Senast ändrad mars 2006.