Tillbaka till författarsidan

Andrejs Johansons

1922-1983

Biografi

Född 1922 i Riga, Lettland. Kom till Sverige som flykting 1945. Avled 1983.
Religionshistoriker, essäist, översättare och redaktör. Filosofi doktor och docent i religionskunskap vid Stockholms universitet.
Medlem av Latvian PEN Centre.

Egna verk:

Latvian literature in exile. - London, 1952.
Ur: The Slavonic review. Vol. 30. 1952.

Dumainie spidekli : Andreja Johansona esejas. - Stockholm : Daugava, 1953. - 169 s.

Latviesu literatura : no viduskaikiem lidz 1940. gadam. - Stockholm : Apgads tris zvaigznes, 1953. - 319 s.

Pakavu dunona : Andreja Johansona esejas. - Stockholm : Daugava, 1954. - 190 s.

Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Letten : Studien über Orts-, Hof- und Hausgeister. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1964. - 304 s., 3 pl.-.s : ill. - (Stockholm studies in comparative religion ; 5)
Diss Stockholm : Univ.

Rigas svarki mugura : atceres un apceres par Rigu un ridziniekiem. - New York : Gramatu draugs, 1966. - 240 s.

Der Wassergeist und der Sumpfgeist : Untersuchungen volkstümlicher Glaubensvorstellungen bei den Völkern des ostbaltischen Raumes und bei den Ostslaven. - Stockholm, 1968. - 116 s. : ill. - (Stockholm studies in comparative religion ; 8)

Visi Rigas nami skan : atminas un kulturvesturiski telojumi = Alla hus i Riga ljuder. - [Brooklyn, N.Y.], 1970. - 238 s.

Latvijas kulturas vesture 1710-1800 : [Lettlands Kulturgeschichte 1710-1800] = Lettlands Kulturgeschichte 1710-1800. - Stockholm : Daugava, 1975. - 646 s., xlviii pl.-s. : faks., ill. - (Daugavas apgada Latvijas vestures serija ; 7)

Kreslainie spoguli : dzeja. - Hägersten : Daugava, 1984. - 115 s.

Mysterier, ordnar och hemliga sällskap : i skilda tider och religioner. - Hudiksvall : Åsak, 1985. - 223 s. - ISBN: 91-7830-006-1

Vecrigas zingu gramata. - Riga : Zinatne, 1994. - 235 s. - ISBN: 5-7966-1034-1

Veju mezgli : esejas. - Riga : Apgads Daugava, 1994. - 142 s.

Pakavu dunona : esejas. - Riga : Apgads Daugava, 1994. - 203 s.

Rigas svarki mugura : atceres un apceres. - Riga : Apgads Daugava, 2000. - 249 s.

Medarbetare till:

Mijkresli : dzejas / Anslavs Eglitis un Andrejs Johansons. - Riga : Apgads latvju gramata, 1941. - 75 s.

Dziva dzeja : antologija : latviesu lirika un liroepika 99 gados : 1856-1955. - [Stockholm] : Daugava, 1955. - 545 p.

Dziva dzeja : Antologija : Latviesu lirika un liroepika 99 gados : 1856-1955. - Stockholm : Daugava, 1955. - 545 s

Daugavas rakstu krajums 1957. - Stockholm : Daugava, 1957. - 191 s., 4 pl.-bl.

Ta zeme ir musu : latviesu topografiskas dzejas antologija. - Stockholm, 1958. - 359 s.

Die Bootaxt- und die Spätkammkeramische Kultur des baltischen Gebietes / [von] Jakob Ozols. Die Lage der lettischen Schulen im Herzogtum Kurland im 18. Jahrhundert / [von] Andrejs Johansons. - Bonn, 1972. - (Jahrbuch des baltischen Forschungsinstituts ; 16 (1971); (Commentationes Balticae ; 1)

Rujiena : kulturvesturisks parskats par Rujienas pilsetu un novadu / L. Alberings un Ed. Licis. - Västerås : Ziemelblazma, 1978. - 284 s. : ill.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2003