Tillbaka till författarsidan

Harry Järv

1921-2009

Biografi

Harry Johannes Järv föddes i Korsholm, Vasa län, Finland, den 27 mars 1921 av lantbrukaren Johannes Järv och Ines Maria Bäck. Avled i Stockholm den 21 december 2009. Gravsättningen äger rum i Korsholm, Finland.
Studentexamen i Vasa 1942; fil.lic. i Uppsala 1954. Författare och medarbetare i många dagstidningar och litterära tidskrifter, bl.a. Arena och Horisont. Först amanuens vid Kungliga biblioteket i Stockholm, senare 1:e bibliotekarie och chef för KB:s handskriftsavdelning (1963-81), sedan biblioteksråd och och till slut ställföreträdande riksbibliotekarie (1981-87). Fil. hedersdoktor i Uppsala 1973. Han valdes in som ledamot i Vitterhetsakademien 1981.
Järv har en stor produktion bakom sig, bl.a. många essäsamlingar med ämnen som antiken och politik. Han har specialiserat sig i Kafka. Därtill har han översatt och introducerat bl.a. Mallarmé, Pound, Kundera, D.H. Lawrence, T.S. Eliot och Seifert för svenska läsare.

Egna verk:

Nikolaj Leskov och det ryska samhället. - Uppsala, 1950.
  Ur: Svensk tidskrift. 1950.

Kritik av den nya kritiken. - Borgå, 1953. - 63 s. - (Arenas polemiska skriftserie ; 3)

Die Kafka-Literatur : eine Bibliographie. - 1. Aufl. - Malmö : Cavefors, 1961. - 380 s.

Introduktion till Kafka. - Vasa : Horisont, 1962. - 20 s. : ill. - (Horisonts småskrifter ; 3)

Varaktigare än koppar : från Homeros till Kafka : författarporträtt. - Malmö : Cavefors, 1962. - 279 s.

Vreden som brann hos peliden Achilleus. - Vasa, 1962. - 28 s. - (Horisonts småskrifter ; 1)

Läsarmekanismer : essäer och utblickar. - 1. uppl. - Staffanstorp : Cavefors, 1971. - 482 s. : ill. - (Boc-serien) - ISBN 91-504-0171-8

Frihet jämlikhet konstnärskap : utblickar och författarporträtt. - Staffanstorp : Cavefors, 1974. - 384 s. : ill. - ISBN 91-504-0353-2

Victor Svanberg : tryckta skrifter 1918-1976 : bibliografi utgiven till 80-årsdagen den 24 maj 1976 / utarb. av Harry Järv ; förord av Thure Stenström. - Stockholm : Kungl. bibl., 1976. - 112 s. : ill. - (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis ; 26) - ISBN 91-7000-058-1

Tycke och smak. - Lund : Tegnérsamf., 1978. - 51 s.

Konst är kvalitet : kulturpolitiska inlägg och utblickar. - 1. uppl. - Lund : Cavefors, 1979. - 364 s. : ill. - ISBN 91-584-0016-8

Den "goda tvåans" paradoxala hemlighet : ett principiellt resonemang med personliga exempel, om demokratins möjlighet i ett auktoritärt system : [föredrag vid Runebergsfesten i Åbo den 5 februari 1980]. - Lund : Cavefors, 1981. - 31 s. : ill. - ISBN 91-7692-006-2

Enfald eller mångfald : om tolerans och toleransgränser. - Stockholm : Atlantis, 1982. - 284 s. : ill. - ISBN 91-7486-264-2

Trollkarl eller lärling? : om krafter och maktstrukturer i samhället. - Stockholm : Atlantis, 1986. - 474 s. : ill. - ISBN 91-7486-444-0

Kunskapens träd : om lagring och spridning av information. - Stockholm : Natur och kultur, 1991. - 141 s. : ill. - (Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa) - ISBN 91-27-02895-X

Om judiska bidrag till svensk kultur. - Stockholm, 1992. - 11 bl.

Aktualiteter i historiskt perspektiv. - Vasa : Scriptum, 1995. - 238 s. : ill. - ISBN 951-8902-51-8

Prometheus' eld : försvar mot maktmissbruk från mytisk tid till 1900-talet. - Stockholm : Atlantis, 1998. - 444 s. : ill. (vissa i färg) - ISBN 91-7486-265-0

Permanent patrullverksamhet : en dagbok i bild från Svirfronten under ställningskriget 1942-1943. - Vasa : Scriptum, 2000. - 116 s. : huvudsakligen ill. - ISBN: 951-8902-80-1
  Även på finska: Etulinjan edessä : kuvapäiväkirja Syvärin rintamalta asemasodan ajalta 1942-1943 / [kääntänyt Eero Tamminen]. - Vasa : Scriptum, 2004. - 117 s. : huvudsakligen ill. - ISBN: 952-5496-10-4

Åsikter och avsikter : egna och andras. - Vasa : Scriptum, 2002. - 331 s.: ill. (vissa i färg). - ISBN: 951-8902-96-8

Utgivare av:

Klassisk horisont : essäer från fem sekler / översatta och introducerade av Harry Järv. - Malmö : Cavefors : [Lund] : [Gleerup], 1960. - 240 s.
  Ny utg. - Staffanstorp : Cavefors : [Solna] : [Seelig], 1970. - 233 s. - (Boc-serien)

Uppslagsboken som verk och verktyg : en utställning i Kungliga biblioteket mars-april 1962. - Stockholm : Kungliga biblioteket, 1962. - 29 s. - (Kungliga bibliotekets utställningskatalog ; 29)

Betydande böcker från vår egen tid : 72 bokläsare presenterar var sin bok / red.: Harry Järv. - Vasa : Horisont, 1966. - 100 s. : ill. - (Horisonts småskrifter ; 7)

Strindbergsfejden : 465 debattinlägg och kommentarer. D. 1 : 29 april-20 augusti 1910 / utgivna av Harry Järv ; förord av John Landquist. - Staffanstorp : Cavefors, 1968. - 558 s. : ill.

Strindbergsfejden : 465 debattinlägg och kommentarer. D. 2 : 20 augusti 1910-28 augusti 1911 / utgivna av Harry Järv ; förord av John Landquist. - Staffanstorp : Cavefors, 1968. - s. 565-1081 : ill.

Den seriöse konstnären / essäer och andra texter från 800-talet till 1960-talet övers. och introd. av Harry Järv. - 1. uppl. - Staffanstorp : Cavefors : [Solna] : [Seelig], 1969. - 345 s.

Den svenska boken 500 år / [med Egil Johansson ... ; red. av Harry Järv]. - Stockholm : LiberFörlag, 1983. - 420 s. : ill., tab. - ISBN 91-38-90373-3 ; ISBN 91-38-90429-2
  Ny utg. - Stockholm : Kungl. bibl., 1983. - 424 s. : ill., tab. - (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis ; 41) ISBN 91-7000-096-4

Vinghästen : Horisont 1954-1983 : en jubileumsvolym / [urval och red.: Harry Järv (åren 1954- 1977), Olof Hägerstrand (åren 1978-1983)]. - Helsingfors : Schildt, 1984. - 342 s. : ill. - ISBN 951-50-0318-0

Seifert, Jaroslav: Mozart i Prag och andra dikter / red. och förord av Harry Järv ; övers. av Gulli Michanek i samarbete med Helena Friedlová ... ; [omsl.-bild och ill: Jan Kristofori]. - Stockholm : Askelin & Hägglund, 1984. - 64 s. : ill. - ISBN 91-7684-072-7

Seifert, Jaroslav: Strängar av spindelväv : 50 dikter 1921-1983 / urval av Dagmar Chvojková- Pallasová och Harry Järv ; förord av Harry Järv ; tolkningar av Dagmar Chvojková-Pallasová ... - Bromma : Fripress, 1985. - 158 s. - ISBN 91-85590-99-1
  Ny uppl. - Höganäs : Bra böcker, 1985. - 158 s. - (Bra lyrik)

Bibliotekarieyrket : tradition och förändring / Harry Järv (red) ; med bidrag av Anders Burius ... - Stockholm : Carlsson i samarbete med Statens kulturråd och Forskningsrådsnämnden (FRN), 1991. - 179 s. : ill. - ISBN 91-7798-419-6

Finland 1939-1945 [1] : debatten i Vasabladet 1987-1988 / på Vasa krigsveterandistrikts uppdrag redigerad av Harry Järv. - Vasa : Vaasan sotaveteraanipiiri (Vasa krigsveterandistrikt), 1988. - 421 s. : ill., kartor.
4. uppl. - Vasa : Vasa krigsveterandistrikt, 1992. - ISBN 952-90041-4-1

Finland 1939-1945 : debatten i Vasabladet och andra tidningar. 2 : 27/10 1988 - 21/6 1991 / på Vasa krigsveterandistrikts uppdrag redigerad av Harry Järv. - Vasa : Vasa krigsveterandistrikt, 1991. - ISBN 952-90-3473-3

Översättare av:

Lawrence, David Herbert: Studier i klassisk amerikansk litteratur / övers., introd., noter och bildurval av Harry Järv. - 1. uppl. - Malmö : Cavefors, 1964. - 269 s. : ill.

Broch, Hermann: Vergilii död / övers. och förord av Harry Järv. - Staffanstorp : Cavefors, 1966. - 475 s.
  Ny utg. - Stockholm : Atlantis, 1986. - 516 s. - (Atlantis väljer ur världslitteraturen) - ISBN 91-7486-474-2
  Orig:s titel: Der Tod des Vergil

Wells, Herbert George: Den första färden till månen. - [Ny utg.]. - Stockholm : Natur o. kultur, 1969. - 177 s. - (NoK pocket)

Holan, Vladimír: Natt med Hamlet : diktsvit / tolkning och efterskrift av Dagmar Chvojková-Pallasová och Harry Järv. - 1. uppl. - Staffanstorp : Cavefors, 1969. - 63 s.

Holan, Vladimír: Drömmen och andra dikter / urval och tolkning av Dagmar Chvojková-Pallasová och Harry Järv ; efterskrift av Nils Åke Nilsson. - 1. uppl. - Staffanstorp : Cavefors : [Solna] : [Seelig], 1970. - 131 s.

Kundera, Milan: Skämtet / till svenska av Dagmar Chvojková-Pallasová och Harry Järv. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1970. - 283 s.
  Ny utg. - Stockholm : Bonnier, 1987. - 359 s. - ISBN:91-0-047385-5
  Ny utg. - Stockholm : MånPocket, 1988. - 359 s. (MånPocket) - ISBN 91-7642-432-4
  Orig:s titel: Zert

Mallarmé, Stéphane: En fauns eftermiddag ; & Ett tärningskast / tolkning och introduktion av Harry Järv. - Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1972. - 24, [23] s : ill. - (FIB:s lyrikklubbs lilla serie ; 1) (FIB:s lyrikklubbs bibliotek ; 157) - ISBN 91-550-1023-7
  Orig:s titel: Un coup de dés L'après-midi d'un faune

Mallarmé, Stéphane: En fauns eftermiddag : eklog / tolkning och efterskrift av Harry Järv. - Lund : Cavefors, 1975. - 27 s. : ill.
2.uppl. - Staffanstorp : Cavefors, 1976. - 27 s. : ill. - ISBN 91-504-0453-9
  Orig:s titel: L'après-midi d'un faune

Seifert, Jaroslav: Dve básne = Two poems = Två dikter / [photos by Ivan Kyncl ; English transl. by Ewald Osers ; Swedish transl. by Josef Brettschneider and Harry Järv]. - Stockholm : Charta 77 foundation [Charta 77-stift.], 1981. - [2], 12, [4] s. : ill. - ISBN 91-7260-562-6
  Svensk, engelsk och tjeckisk parallelltext

Eisner, Pavel: Franz Kafka och Prag / ill. av Jan Kristofori och Franz Kafka ; övers. av Dagmar Chvojková-Pallasová och Harry Järv ; efterskrift av Frantisek Janouch. - Stockholm : Askelin & Hägglund, 1983. - 96 s. : ill. - ISBN 91-7684-029-8

Kafka, Franz: Brev till föräldrarna : 1922-1924 / utgivna av Josef Cermák och Martin Svatos ; översättning av Harry Järv. - Stockholm : Alba, cop. 1990. - 158 s. : ill., faks. - ISBN 91-7458-189-9

Medverkat i:

August Strindbergs testamente / [med efterskrift av Harry Järv och Edvin Trettondal]. - Göteborg : Rundqvists boktr., 1973. - [8] s.

Pound, Ezra: Litterära essäer / utg. och introd. av T.S. Eliot ; efterskr. av Harry Järv. - 1. uppl. - Staffanstorp : Cavefors, 1975. - 716 s. - ISBN 91-504-0209-9

Václav Havel, or, Living in truth : twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel / edited by Jan Vladislav. - Amsterdam : Meulenhoff in association with Faber and Faber, 1986. - 315 s. - ISBN 90-290-2079-2
  Innehåll: S. 232-244: Citizen versus state / Harry Järv

Hjelm-Milczyn, Greta: "Gud nåde alla fattiga översättare" : glimtar ur svensk skönlitterär översättningshistoria fram till år 1900 / [bildredaktör: Harry Järv]. - Stockholm : Carlsson, 1996. - 416 s. : ill. - ISBN 91-7203-087-9

Artiklar

Kungl. bibliotekets handskriftsavdelning : en presentation
Ingår i: Arkiv, samhälle och forskning , ISSN 0349-0505 ; 1972, s. 20-28

Högst nyttiga handböcker.
Ingår i: Personhistorisk tidskrift. Krylbo : Personhistoriska samfundet, 1900- , ISSN 0031-5699 ; 1977 (73), s. 81-84

Ett författarnamn som schibbolet : Frans Kafka i öststaterna.
Ingår i: Frihetlig socialistisk tidskrift. Stockholm : Exp., 1972-1983 , ISSN 0345-3685 ; 1978 (28), s. 16-27

Fabelsamling blev historiskt tryck.
Ingår i: Populär historia. Lund : Populär historia, 1991- , ISSN 1102-0822 ; 1992:3, s. 22-23

Judereglementets ättlingar
Ingår i: Invandrare & minoriteter. Norsborg : Stiftelsen Invandrare & minoriteter, 1976-1999 , ISSN 0346-6566 ; 1992 (05/06), s. 23-27

Maktspel kring Östersjön.
Ingår i: Fenix (Stockholm). Stockholm : Atlantis, 1983-1997 , ISSN 0280-8617 ; 1993 (10:2), s. [3]-26 : ill.

Lysande Homerosanalys.
Ingår i: Europas ansikten. Stockholm : Proprius, 1993 (Årsbok för kristen humanism, 0281-2800 ; 55(1993)) , ISBN 91-7118-758-8 ; S. 187-188

Litteraturbehovet.
Ingår i: Horisont. Vasa : Horisont, 1954- , ISSN 0439-5530 ; 1994 (41:6), s. 3-14 : ill.

En femhundraårig kvalitetsprodukt : Hartmann Schedels världskrönika
Ingår i: Det roliga börjar hela tiden. Stockholm : Clio, 1996, ISBN 91-88120-02-3 ; S. [108]-[128] : ill.

Biblioteket i Alexandria: världens viktigaste kulturinstitution.
Ingår i: Alexandria / [av Jerker Blomqvist ...] ; redaktörer: Stefan Hilding, Suzanne Unge Sörling. Stockholm : Rubicon, 1997 (Skriftserie, 0282-1524 ; 4) , ISBN 91-7922-011-8 ; S. 73-99 : ill.

Äldre Västgötalagen : den äldsta boken på svenska
Ingår i: Fenix (Stockholm). Stockholm : Atlantis, 1983-1997 , ISSN 0280-8617 ; 1997 (13:2), s. [3]-18 : ill.

Förteckning över innehållet i Fenix : 1(1983)-13(1997)
Ingår i: Fenix (Stockholm). Stockholm : Atlantis, 1983-1997 , ISSN 0280-8617 ; 1997 (13:4), s. [125]-144

"Ryttare och icke häst" : problem i relationerna Sverige-Finland
Ingår i: Det hotade landet och det skyddade / red.: Tapani Suominen och Anders Björnsson. Stockholm : Atlantis, 1999, ISBN 91-7486-724-5 ; S. 177-[192]

Medeltida informationsförsörjning : tusen års argumentering för nyttan av profan litteratur
Ingår i: Språkets speglingar / redaktörer: Arne Jönsson och Anders Piltz. Lund : Klassiska institutionen, Univ., 2000, ISBN 91-87976-13-7 ; S. 465-471

Nya svek mot Kirunasvenskarna.
Ingår i: Moderna tider (Print). Stockholm : Moderna tider förlags AB, 1990- , ISSN 1101-6396 ; 2001(12):februari = nr 124, s. 56-57

Redaktör för tidskrifterna:

Horisont 1954-77
Radix 1978-81
Fenix 1983-97

Om författaren:

Humanismen som salt & styrka : bilder & betraktelser tillägnade Harry Järv / [redaktionskommitté: Louise Asklöf ... Erik Carlquist (red.) ...]. - Stockholm : Kungl. bibl., 1987. - 587 s. : ill. - (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis ; 45) - ISBN 91-7000-116-2
  Ny utg. - Stockholm : Atlantis, 1987. - 587, [3] s. : ill. - ISBN 91-7486-416-5 ; 91-7486-415-7

En patrullmans dagbok i bild, recension av Stefan Forss

Harry Järv – krigare och kämpande humanist, Stefan Forss

Framom främsta linjen, Dokumentär, drama, krig – 2004. Presentation i DvdForum.nu

Framom främsta linjen, den officiella filmpresentationen


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida


Tillbaka till författarsidan

Till html maj 2001. Senast uppdaterat januari 2010.