Tillbaka till författarsidan

Masud Itimadi

Biografi

Född i Iran.

Egna verk:

Manzumah-yi natamam : (daftar-i sh`ir). - [Linköping] : [M. Etemady], 1994. - 105 s. - ISBN: 91-630-2731-3
(Den ofullbordade diktsamlingen). - Persisk text


Tillbaka till författarsidan Till html november 2003. Senast ändrad augusti 2006.