Tillbaka till författarsidan

Mohammad Hussaini

Biografi

Mohammad Hussaini, alternativt Muhammad Afif al-Husayni, är kurd, född i Syrien 1957, numera bosatt i Sverige.

Egna verk:

Buhayratun min yadayki : shir. - 1. tabah. - Amman : Azminah, 1993. - ISBN 91-630-1726-1
Text på arabiska

al-Rijal. - 1. tabah. - Uddevalla : Dar al-Manfý, 1995. - 55 s. - ISBN 91-972219-3-7
(Männen). - Text på arabiska

Jihat al-arbia : shatahat al-riwaiyah. - Hässelby : Kawa, [1998?]. - 100 s. - ISBN 91-87266-50-4
(Onsdags vinkel) - Text på arabiska

Majaz Ghutinburgh : shir. - Dimashq [Damaskus] : Manshurat Wizarat al-Thaqafah, 1999. - 87 s. - (Min al-shir al-arabi ; 66)
(Om Göteborg). - Arabisk text


Tillbaka till författarsidan Till html november 2001. Senast ändrad juli 2006