Tillbaka till författarsidan

Bengt Holmqvist

1924-2002

Biografi

Bengt H. Holmqvist var född i Åbo, Finland, den 15 mars 1924. Fil.mag. i Åbo 1948. Medarbetare i Åbo Underrättelser och NP 1946-49, i AT 1948-49, Stockholms-Tidningen 1950-55, Dagens Nyheter sedan 1955, samt bl.a. i tidskrifterna Prisma, Utsikt, Poesi, Bokvännen och BLM. Publicist, litteraturhistoriker och välkänd litteraturkritiker - speciellt avseende modern, svårtillgänglig litteratur.
Avled år 2002.

Egna verk:

Thomas Mann och tyskarna. - Stockholm : Sällskapet bokvännerna, 1948. - S. 115-155.
Särtr. ur: Bokvännens julbok, 1948

Den absoluta verkligheten. : En studie i Rabbe Enckells diktning. - Stockholm, 1951.
Ur: Ord och bild. Årg. 60 (1951)

Modern finlandssvensk litteratur. - Stockholm : Natur och kultur, 1951. - 198 s.

Svensk 40-talslyrik. - Uppsala, 1951. - (Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 517)
2. uppl. Stockholm, 1951. - 70 s. - (Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 517)

Den moderna litteraturen : Frankrike, Italien, Spanien, Latinamerika. - Stockholm : Bonnier, 1966. - 509 s. : ill.

Tretungad halvö : tio feriebrev från Chalkidikí med omnejd / ill. av Björn Berg. - Stockholm : Alba, 1977. - 76 s. : ill. - (Törnrosböcker) - ISBN 91-7458-016-7

Gudinnornas öar : feriebrev från Milos och Samothráki / ill. av Björn Berg. - Stockholm : Alba, 1978. - 93 s. : ill. - (Törnrosböcker) - ISBN 91-7458-090-6

Kritiska ögonblick : essäer, artiklar 1946-1986 / i urval av Torsten Ekbom och Olle Orrje. - Stockholm : Bonnier, 1987. - 611 s. : ill. - ISBN 91-0-047230-1

Tal på Övralid 1990. - Motala : Stiftelsen Övralid : Heidenstamsällskapet, 1990. - 10 s. - (Övralidspristagare ; 1990)

Medarbetare i:

Dikt och mening / [Urval och kommentarer av] Bengt Holmqvist ... ; [redaktion] Stig Carlson. - Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1954. - 79 s. - (FIB:s lyrikklubbs årsbok ; 1955. FIB:s lyrikklubbs bibliotek ; 10)

Runeberg, Johan Ludvig: Dikter / i urval av Bengt Holmqvist. - Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1955. - 77 s. - (FIB:s lyrikklubbs bibliotek ; 12)

Flaubert, Gustave: Lexikon över vedertagna åsikter / inledning och översättning av Bengt Holmqvist. - Stockholm : Tiden, 1958. - 26 s. : ill.

Satiricon : de elaka böckernas bok / urval av Bengt Holmqvist ; teckningar av Mark Sylwan. - Stockholm : Tiden, 1958. - 516 s. : ill.

Erasmus Roterodamus, Desiderius: Dårskapens lov / [red. av Bengt Holmqvist] ; teckningar av Monica Schultz. - Stockholm : Bokvännerna, 1974. - [79] s. : ill. - (Bokvännens bibliotek ; 94) - ISBN 91-7022-063-8

Edfelt, Johannes: Följeslagare : dikttolkningar från sex decennier / urval och efterord av Bengt Holmqvist ; [formgivning, illustrationer: Pierre Österholm]. - Stockholm : Bonnier, 1989. - 328 s. : ill. - ISBN 91-0-047733-8
Ny utg. - Höganäs : Bra böcker, 1989. - 328 s. : ill. - (Bra lyrik)

Malmberg, Bertil: Vem spelade mig? : dikter / i urval och med en efterskrift av Bengt Holmqvist. - Stockholm : Bonnier, 1989. - 284 s. : ill. - ISBN 91-0-047664-1
Ny utg. - Höganäs : Bra böcker, 1989. - 284 s. : ill. - (Bra lyrik)

Petrarca, Francesco: Kärleksdikter / i tolkning [och urval] av Ingvar Björkeson ; inledning av Bengt Holmqvist. - Stockholm : Natur och kultur, 1989. - 257 s. (Levande litteratur) - ISBN 91-27-02085-1
Ny utg. - Stockholm : Natur och kultur, 1992. - 257 s. - (NoK pocket) - ISBN 91-27-03159-4
Orig:s titel: Il canzoniere. Parallelltext på svenska och italienska

Vergilius Maro, Publius: Aeneiden / tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson ; inledning av Bengt Holmqvist. - Ny utg. - Stockholm : Natur och kultur, 1996. - 396 s. : kartor. - (NoK pocket) - ISBN 91-27-06323-2
Orig:s titel: Aeneis

Medverkat i:

Thoursie, Ragnar: Den nya människan. - Lund : Ellerström, 1987. - S. 185-188

Musik (Stockholm). - 1995:7, s. 26-30

Utgivare av:

40-tals-lyrik / utg. av Bengt Holmqvist. - Ny uppl. - Stockholm : Bonnier, 1951. - 175 s.
1. uppl. utg. av Erik Lindegren och Karl Vennberg, tr. 1946.

En bukett fransk lyrik / vald av Bengt Holmqvist. - Stockholm, 1951. - 59 s. - (Lyriska buketter)

50-talslyrik : ett urval / av Bengt Holmqvist och Folke Isaksson. - Stockholm : Bonnier, 1955. - 151 s.

Världens bästa noveller i urval / red. av Bengt Holmqvist. - Stockholm : Natur och kultur, 1961. - 873 s. - (Världens bästa i urval)

40-tal : en prosaantologi / sammanställd och försedd med inledning av Bengt Holmqvist. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1964. - 317 s.
Ny utg. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1969. - 277 s. - (Tema)

Satir. 1 : Från Aristofanes till Voltaire / urval av Bengt Holmqvist. - Stockholm, 1966. - 268 s. - (Prisma)

Satir. 2 : Från Byron till Dagerman / urval av Bengt Holmqvist. - Stockholm, 1966. - 201 s. - (Prisma)

Sachs, Nelly: Das Buch der Nelly Sachs / herausgegeben von Bengt Holmqvist. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1968. - 437 s.
Ny utg., 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1977. - 451 s. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 398) - ISBN 3-518-06898-9 S. 7-70: Die Sprache der Sehnsucht / von Bengt Holmqvist.
2. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, [1991]. - 456 s. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 398) - ISBN 3-518-36898-2

Carlson, Stig: Sista dikter / utg. av Bengt Holmqvist och Stig Sjödin. - Stockholm : Norstedt, 1971. - 123 s. - ISBN 91-1-715071-X

Sachs, Nelly: Die Gedichte der Nelly Sachs. Bd 2 : Suche nach Lebenden / herausg. von Margaretha Holmqvist und Bengt Holmqvist. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, [1971]. - 177 s.
2. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1987. - 177 s. - ISBN 3-518-04118-5

Sachs, Nelly: Teile dich Nacht : die letzten Gedichte / herausg. von Margaretha Holmqvist und Bengt Holmqvist. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1971. - 79 s.

Översättare av:

Lichtenberg, Georg Christoph: Aforismer / i urval och översättning av Bengt Holmqvist ; med teckningar av Mark Sylwan. - Stockholm : Tiden, 1949. - 72 s. : ill.

Om författaren:

Illman, Kerstin: Bengt Holmqvists litteraturkritik, kulturartiklar och andra bidrag i finländska och svenska tidningar och tidskrifter, 1946-1955 : en bibliografi. - Helsingfors : Univ., 1977. - [2], 88 s. - (Meddelande från Avdelningen för svensk litteratur, Nordica, Helsingfors universitet ; 1) - ISBN 951-45-0994-3

Laitinen, Kerstin: Från esteticism till socialitet : Bengt Holmqvist som litteraturteoretiker 1946-1949. - Helsingfors : Nordica, Helsingfors univ., 1979. - 71 s. - (Meddelande från Avdelningen för svensk litteratur, Nordica, Helsingfors universitet ; 2) - ISBN 951-45-1606-0


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2002, senast ändrad augusti 2006.