Tillbaka till författarsidan

Lauri Hihnavaara

Biografi

Född 1935 i Sompio, Finland. Kom till Sverige 1968. Bosatt i Luleå sedan 2002.

Egna verk:

Luiron laulu. - 2. p. - Helsinki : WSOY, 2002. - 367 s. - ISBN: 951-0-27549-2


Tillbaka till författarsidan

Till html november 2002