Tillbaka till författarsidan

Ritva Hermansson

Biografi

Ritva Hermansson är född 1936 i Helsingfors, Finland, med finska som modersmål. Vid sju års ålder kom hon till Sverige som krigsbarn. 1978 arbetade hon som hemspråkslärare i finska. Hennes ungdomsbok Mirja flyttar till Sverige har lästs i radio och visats i TV hösten 1982.

Egna verk:

Mirja flyttar till Sverige. - Stockholm : Prisma, 1978. - 97 s. - ISBN 91-518-1217-7
Även på danska: Mirja flytter til Sverige / på dansk ved Karen Lis Wissum. - København : Høst, 1979. - 93 s. - ISBN 87-14-17957-1

Medverkat i:

Klarspråk : arton korta berättelser … - Stockholm : Skriptor, 1983. - 126 s. : ill.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad mars 2006.