Tillbaka till författarsidan

Sidney Hage

Biografi

Sidney W. Hage är född i USA 1945. Han har avlagt apotekareexamen. Hage kom till Sverige 1970.

Medverkat i:

al-Hadhara. - Älta : al-Hadhara, 1995- . - ISSN 1402-0149

Översättare av:

Çelebi, Süleyman: Mevled-i serif. - Stockholm : Författares bokmaskin, 1984. - 132 s. - ISBN 91-7328-398-3.
Övers. från turkiskt orig. Svensk och turkisk parallelltext

Clemens av Alexandria: Stromata / översättning med inledning och kommentarer av Sidney W. Hage. - Visby : Liberans : Distribution: iVisby AB, 2009. - 500 s. - ISBN 9978-91-85803-17-0
Svensk översättning
(En kort presentation av originalverket kan hämtas från http://en.wikipedia.org/wiki/Stromata/).


Tillbaka till författarsidan

Till html av Miguel Benito maj 2006. Senast uppdaterat februari 2010.