Tillbaka till författarsidan

Satu Gröndahl

Biografi

Satu Gröndahl är född 1957, med finsk anknytning. Hon bor i Uppsala. 1996 fick Gröndahl ett stipendium ur professor Osmo Hormias fond.

Egna verk:

Bilden av invandringen i den sverigefinska lyrikens spegel = Siirtolaisuuden kuva ruotsinsuomalaisessa lyriikassa / [översättning: Sulo Huovinen]. - Stockholm : Fören. Norden, 1985. - 22, 23 s. - (Finska språket i Sverige ; 46) - ISBN 91-85276-39-1

Den ofullkomliga traditionen : bilden av Ingermanlands kvinnliga runotradition = [The flawed tradition] : [images of Ingrian women's folk poetry]. - Uppsala : Univ. : Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1997. - 203 s. : tab. - (Studia Uralica Upsaliensia ; 27) - ISBN 91-554-3909-8

Är lika villkor jämlika villkor : utvärdering av provöversättningsstöd 1999-2000. - Stockholm : Statens kulturråd, 2001. - 45 bl. : diagr., tab.

Medverkat i:

Invandrarrapport. - 1997(25:3/4), s. 8-15

Medarbetare till:

Litteraturens gränsland : invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv. - Uppsala : Centrum för multietnisk forskning, 2002. - 371 s. : ill. - (Uppsala multiethnic papers ; 45). - ISBN: 91-86624-54-7

Kvinnligt, kulturellt, mänskligt : vänbok till Tordis Dahllöf 1.3 2003 / redaktörer: Satu Gröndahl & Leena Huss. - Uppsala : Centrum för multietnisk forskning, 2003. - 141 s. : ill. - ISBN: 91-86624-58-X


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad i november 2005