Tillbaka till författarsidan

Hasan Gholam Alipour

Biografi

Pseud: Sahel-Neshin
Född 1950 i norra Iran. Kom till Sverige 1988.
Utbildning: Gymnasial litteraturlinje
Melemskap i författarorganisationer: Iranska författarförbundet, Iranska Pen Center i exil, Författarförbundet i södra Sverige.

Egna verk:

Bár Sáng-ha-yi Mouj-shekán . - Rasht : Bazar-i Rasht, 1971.
(På vågbrytarnas stenar, på persiska)

Mahi-yi sorkh-i ást tohfe-yi mahigir. - Rasht : Sahels litterära organisations förl., 1979. (En röd fisk som gåva från fiskare, på persiska)

Lábkhánd-i támáskhor-i dárjâ . - Sverige : Báhârâne-hâ-yi fásl-i sárd, 1989.
(Havets hånfulla leende, på persiska)

Shast she'r-i sho'le-vár. - Sverige : Báhârâne-hâ-yi fásl-i sárd, 1989.
(Sextio glödande dikter, på persiska)

Ãvâz-i Del-ha. - Stockholm : Baran, 1995.
(De hjärtans sångarna, på persiska)

Medverkan i samlingsverk:

Mala [kasett] : uppläsning av egna dikter. - Teheran : Fakhte-Sterio, 1981.

Poesins vingar : invandrarantologi / redaktör: Jalil Haidar. - Malmö : Bokförlaget Gilgamesh, 2000. - 117 s. : ill. - ISBN: 91-630-9106-2

Utgivare av: 11 tidskriftsnr av Báhârâne-hâ-yi fásl-i sárd, Sverige, 1989.


Tillbaka till författarsidan Till html mars 2002. Senast ändrad mars 2006