Tillbaka till författarsidan

Fricis Forstmanis

1906-2004

Biografi

Pseud.: Fricis Dziesma; Alant Vils.
Född 1906 i Riga, Lettland. Kom till Sverige som flykting 1944. Avled i Stockholm september 2004.
Lyriker samt författare av humoristiska dikter på dialekt och översättare.
Efter avslutad gymnasieutbildning arbetade han som tekniker, journalist och redaktör. I Sverige arbetade han som bokbindare och sportfotograf.
Som fotograf dokumenterade han den lettiska exilen i Stockholm.

Egna verk:

Pasavara vartos. - Lettland, 1933.

Livzeme. - Lettland, 1935.
Ny utg. - USA, 1963.

Svetitie gadi. - Lettland, 1938.

Dzivibas loka. - Lettland, 1942.

Dzivsen ceper kuldams. : Mile zelte ventin valde perses salics Alant Vils. Bilds a zviedr pindzel sove vize izvilcs Niklavs Strunks. [Hatt-viftnings-liv (=Bekymmersfritt liv). Vers på det kära, gyllene ventiska språket av Alant Vils. Bilder målade med svenska : pensel på eget sätt av Niklavs Strunks.] [Illustr.]. - Stokholme, 1946.

Dzivie draugos. : Dzejoli 1942-1947. [Vän med livet. Dikter 1942-1947.]. - Würzburg, 1947. - ill.

Poem pa kulšen. : [Dikt om tröskning.] / Alant Vils. - Augsburg, 1948. - ill.

Zvejnieku svetais vakarediens / Uzrakstijis: Fricis Dziesma ; Zimejis: Janis Zvirbulis ; Apcerejis: Viljams Metjuss. [Fiskarnas heliga nattvard. Skriven av Fricis Dziesma. Tecknad av Janis Zvirbulis. Efterskrift av William Matthews.] [Illustr.]. - Augsburg, 1949. - 45 s. : ill.

Livzeme : dzejas / Fricis Dziesma. - Waverly, Iowa, 1963. - 157 s.

Klusuma zvaigzne : dzejas 1948-1969. - Köpenhamn : Imanta, 1969. - 75 s.

Dieva kokle : latviesu religiskas dzejas : antologija / sastadijis Fricis Dziesma. - Stockholm : Daugava, 1970. - 190 s.

Smukam smuks indev / Alant Vils. - Hägersten : Baltes Zvierbels, 1972. - 123 s.

Och om det skall vara sanning : ett urval dikter av estniska och lettiska lyriker i Sverige / Fricis Dziesma... ; [vinjetter av Otto Paju]. - Stockholm : Baltiska institutet, 1975. - 72 s. : ill.

Livzeme : kads liktenis gleznas / Fricis Dziesma. - Ventspils : Centrala Zinatniska Biblioteka, 1991. - 114 s. : ill.

Meditacij pa butel / ap lasit a vardem izlakstjes Alant Vils ; plederigs kems a spall uzkences Ernasts Rierdans ; [Dagnijas Lapsas pecvards] = [Meditation on the bottle] : [poetry] / [by Alant Vils ; illustrations by Ernests Rirdans] ; [afterword by Dagnija Lapsa]. - Stokholma : Memento, 1996. - 43 s. : ill. - ISBN: 91-87114-23-2 (Memento)
Lettisk text

Livzeme : kads liktenis gleznas / Fricis Dziesma. - Stokholma Riga : Memento / Treji Devini, 2001. - 202 s. : ill. - ISBN: 91-87114-43-7

Översättare av:

Heidenstam, Verner von: Karoliniesi / [no zviedru valodas tulkojusi Lizete Skalbe ; dzejas tulkojis Fricis Dziesma]. - Stockholm : Daugava, 1955. - 372 s. - (Pasaules rakstnieki. Ser. gramatas ; 24)
Orig:s titel: Karolinerna.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2003. Senast ändrat november 2005.