Tillbaka till författarsidan

Frederic Fleisher

Biografi

Frederic Fleisher är född i Tokio, Japan, den 31/1 1933. Studier vid Sidwell Friends School, Washington, D.C., till 1950. Bosatt i Sverige från 1950-talets början, 1977 i Sollentuna. Studier i nationalekonomi vid Stockholms universitet 1950-51. Tre betyg i engelska vid Lunds universitet 1951-52. Fil. lic. i litteraturhistoria vid Stockholms universitet 1967. Har arbetat som journalist, översättare, TV-producent och lärare. Fleisher har, på uppdrag av Svenska Institutet, skrivit manus till filmen The quiet revolution, en 20 minuters film om Sveriges omvandling från agrar- till industrisamhälle. Filmen tilldelades ett kvalitetspremium av Svenska Filminstitutet 1968. Han är medlem av Sveriges Författarförbund och Sveriges Invandrarförfattares förbund.

Egna verk:

Introducing USA. - Lund : Gleerup, 1964. - 197 s. : ill.
2., [utökade och revid.] uppl. - Lund : Gleerup, 1967. - 231 s.
3. uppl. - Lund : Gleerup, 1970. - 231 s.
4. uppl. - Lund : Gleerup, 1972. - 236 s.

The new Sweden : the challenge of a disciplined democracy. - New York : McKay, [1967]. - 365 s.
Läs en artikel om boken, på engelska

Folk high schools in Sweden / Frederic Fleisher ; [publ. by] the Swedish institute for cultural relations with foreign countries. - Stockholm : Sv. inst : [Forum(distr.)], 1968. - 103 s. - (Sweden books)

De Zweden : de uitdaging van een gedisciplineerde democratie / vertaling: Dolf Koning. - Baarn : Toren, [1969]. - 287 s. - (Torenboeken)

Voices from black America. - Lund : LiberLäromedel : Gleerup, 1975. - 52 s. : ill. - ISBN 91-40-03690-1

Americans and the United States. - Vagnhärad : Seminarium, cop. 1987. - 82 s. : ill. - ISBN 91-86328-61-1

Medförfattare till:

Views of America : an anthology of American prose and poetry / ed. and annotated by Johannes Hedberg and Frederic Fleisher. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1960. - 95 s. : ill.

American words : with British and Swedish equivalents / Frederic Fleisher, W. G. Simpson, Brita af Ekenstam. - Stockholm : Sv. bokförl.(Norstedt), 1966. - 61, [2] s.

The new Sweden : the challenge of a disciplined democracy. - New York : D. McKay, 1967. - 365 s.

Prose of the other culture / [ed. by] Johannes Hedberg, Frederic Fleisher ; preface by C.P. Snow. - Lund : Gleerup, 1970. - 54 s. : ill.

Utgivare av:

Seven Swedish poets : [Gunnar Ekelöf, Hjalmar Gullberg, Pär Lagerkvist, Erik Lindegren, Bertil Malmberg, Harry Martinson, Edith Södergran]. - Malmö : Cavefors, 1963. - 127 s. : ill.

Eight Swedish poets / transl. and ed. by Frederic Fleisher. - Malmö : Cavefors, 1969. - 142 s. : ill. - (Boc-serien) - Bearbetad och utökad upplaga av utgivarens Seven Swedish poets.

Medverkat i:

Mitt Stockholm : tjugotvå utlänningar ser på stan / red. Roland Hentzel. - Stockholm : Natur och Kultur, 1959. - 204 s.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad mars 2006