Tillbaka till författarsidan

Sourène Erzinkian-Lorelli

1881-1963

Biografi

Född i Tiflis, Georgien, 1881. Armenier. Kom som flykting 1930 till Finland och merparten av hans litterära alster är utgivna i Helsingfors. Skrev på ryska och franska och böckerna översattes till finska och svenska. Död 1963 i Sverige.

Publicerat under pseudonymer "Imam Raguza", "Lorelli" och "Arzen Azatiani".

Egna skrifter:

Lorelli, pseud.
Kamo, Lenins och Stalins vän och landsman. - Helsingfors, 1934.

Raguza, Iman, pseud.
La vie de Staline. - Paris : Fayard, 1938.

Raguza, Imam, pseud.
Moskovan hirmuvaltias. - 2. p.. - Porvoo : WSOY, 1941.

Raguza, Imam, pseud.
Sovjetismin luhistuminen Suur-Saksan iskuista. - Helsinki : Tekijä, 1941.

Raguza, Imam, pseud.
Kaukasien - min fosterjord. - Malmö : Dagens böcker, 1944. - 191s.

Azatiani, Arsene, pseud.
Stalin och Sovjetunionen. - Uppsala : Nyblom & Hårshagen,1945. - 203 s.
Originaltitel:Velitsjie i Nestsastie SSSR. Utg:s övers. från det ryska manuskriptet

Raguza, Imam, pseud.
Kaukasiska folksagor. - Helsingfors Söderström 1945.

Raguza, Imam, pseud.
Kaukasiska folksagor / i övers. från det ryska manuskriptet av V. & E. R. Gummerus. - Stockholm : Koop. förb., 1945. - 199 s.

Fjäll, Göta M., 1913- Sagor från Kaukasien / text: Göta M. Fjäll ; bild: Anna Zubery. - Hede : HLT, [1995]. - 105 s. : ill.
Folksagor nedtecknade av Sourène Erzinkian-Lorelli, presenterade av Göta M. Fjäll.


Tillbaka till författarsidan

Till html av Miguel Benito november 1998. Senast ändrad mars 2006