Tillbaka till författarsidan

Mustafa Düzgün

Biografi

Mustafa Düzgün kommer frċn den norra - turkiska - delen av Kurdistan och skriver pċ den kurdiska dialekten kurmanji.

Egna verk:

Tarixa felsefeyê ya royava (qirna antiq) = [Västerlandets filosofihistoria - antiken]. - Çapa 1. - Spċnga : Berhem, 1995. - 189 s. : ill. - (Wesanên Berhemê ; 10. Berhem yayinlari ; 10) - ISBN 91-88522-00-8

Medförfattare till:

Birinci Dünya savasi yillarinda Kürdistan / Kemal Mazhar Ahmed ; çeviren Mustafa Düzgün. - 2. baski. - [Kista] : Ankara : Berhem, 1992. - 125 s. - (Berhem yayinlari ; 4) - ISBN 91-87096-01-3

Dêrsim de diwayi, qesê pi-kalikan, erf u mecazi, çibenoki, xeletnayêni = Dersim'de dualar, atasözleri, mecazlar, bilmeceler, Sasirtmacalar / Mustafa Düzgün, Munzir Comerd, Hawar Tornêcengi. - 2. baski. - Kista : Berhem, 1992. - 119 s. - ISBN 91-971706-2-3

Tayê lawikê Dêrsimi : siwari = Dersim türküleri : agitlar / Mustafa Düzgün ; arêkeri/derleyenler: M. Nuri Dêrsimi ... ; vatoxi/söyleyenler: Alisêr Efendi .... - 1. baski. - Ankara : Kista : Berhem, 1992. - 384 s. : ill. - (Berhem yayinlari ; 6)


Tillbaka till författarsidan Till html februari 2000. Senast ändrad oktober 2005