Tillbaka till författarsidan

Ludvig De Vylder

1871-1944
Biografi

Lydvig De Vylder föddes i Frankfurt am Main, Tyskland, den 21 maj 1871. Han kom till Sverige och tog studentexamen i Lund 1889, blev fil.kand. 1892 och avlade prästexamen 1906. De Vylder har varit föreståndare för Tornedalens folkhögskola i Matarengi 1899-1911; för Hallands läns folkhögskola och lantmannaskola 1911-35. Senare delen av sin levnad var De Vylder bosatt i Lund. Han avled 1944.

Egna verk:

Tornedalen, dess land och folk. - Stockholm, 1904. - 82 s. - (Föreningen Heimdals folkskrifter ; 81) (Svenska landskapsbilder ; 1)

Bondekultur i höga norden. - 1918. - S. 199-216. Särtr. ur: Svenska jordbrukets årsbok; 1918

Pihtijärvi : folklivsskildring från övre Norrland. - Stockholm, 1923. - 435 s.

Från slätten och stranden / illustr. av Bo Beskow. - Stockholm : Birkagårdens förl., 1924. - 175s : ill

Gamla och nya Smeagård : en skildring från Halland. - Halmstad : De Vylder, 1924. - 31 s.

Mandom, mod och morske män : när Båstads kanoner skrämde ryska flottan på flykten. - Halmstad : Tidn. Halland, 1925. - 28 s.

Gryende dag : en roman från Pihtijärvi. - Lund, 1937. - 205 s.

Ett läroverk med niohundraåriga anor : överblick över Lunds katedralskolas historia. - Lund : [Lindstedts univ.-bokh.], 1938. - 29 s.
Ur: Pedagogisk tidskrift. 1938

Nytt land : Daniel Boones saga. - Lund : Gleerup, 1948. - 345 s. - (C. W. K. Gleerups ungdomsböcker ; 107)
Ny uppl. / [bearb. och förkortning av Birgitta De Vylder-Bellander]. - Malmö : Gleerup : Stockholm, 1963. - 245 s. - (C. W. K. Gleerups ungdomsböcker ; 107)

Medförfattare till:

Svensk-finsk ordlista till hjälp för finlandsresande / Ludvig De Vylder ; Vega Holmström. - Lund, 1940.

Medverkat i:

Det nya Sverige. - 1912(6:1), s. 42-54; 1912(6:3), s. 186-195

Ungdomsarbete. - 1914(3:1), s. 33-35

Svenska jordbrukets årsbok. - 1918(1), s. 199-215

SLU-bladet. - 1929(3:16), s. 4

Ahlberg, Gunnar: Halland / Gunnar Ahlberg och Elof Lindälv. - Uppsala : Lindblad, 1925. - (Hembygdsböckerna). - S. 313-317

Ahlberg, Gunnar: Halland. - Skoluppl.. - Uppsala : Lindblad, 1927. - (Hembygdsböckerna). - S. 313-317

Bergfors, Georg: Norrbotten / Georg Bergfors och Albin Neander. 1. - Uppsala : Lindblad, 1928. - (Hembygdsböckerna). - S. 137-142

Bergfors, Georg: Norrbotten / Georg Bergfors och Albin Neander. - Skoluppl.. - Uppsala : Lindblad, 1930. - (Hembygdsböckerna). - S. 137-142

Festskrift vid Bonderörelsens riksstämmor och S.L.U.:s riksting i Halland 8-11 juni 1933. - Falkenberg, 1933. - S. 79-80


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad september 2005