Tillbaka till författarsidan

Herbert Connor

1907-1983

Biografi

Född 1907 i Berlin. Studerade vid Sterns musikkonservatorium. Bosatt i Sverige sedan 1937.
I Sverige studerade han musikteori och piano. Han var redaktör för tidningen Musiklivet-Vår sång 1945-53 samt sekreterare för musikbildningskommitté 1948-51.
Han startade 1958 Stockholms ungdomsmusikskola och var verksam där till 1964, då han blev producent vid Sveriges Radios utlandsavdelning. Under de sista åren av sitt liv arbetade han också skönlitterärt.
Avled 1983.

Egna verk:

Den enskilde : dikter och meditationer. - Stockholm : Ariel, 1944. - 79 s.

På sjukhuset : Spel i en akt. - Stockholm : Nationaltemplarorden, 1944. - 12 s. - (N.T.O:s teaterbibliotek ; 98)

Grannar emellan : Ett spel i fyra scener. - Stockholm : Nationaltemplarorden, 1945. - 16 s. - (N.T.O:s teaterbibliotek ; 99)

Mäster Eckehart. : [Eckhart, Mäster.]. - Uppsala, 1946.
Ur: Religion och kultur. Årg. 17(1946)

Luther. - Uppsala, 1947.
Ur: Religion och kultur. 1947.

Kommunalt musikbildningsarbete. - Stockholm : Föreningen Musikfrämjandet-Musiken vecka, 1947. - 40 s.

Från Mose till Schweitzer : några huvuddrag ur det etisk-religiösa tänkandets historia. - Stockholm : Oskar Eklund, 1948. - 434 s.

Grundtvig. - Karlshamn, 1948.
Ur: Tidskrift för svenska folkhögskolan. 1948.

Rousseau, humanismen, kristendomen. - Göteborg, 1948.
Ur: Skola och samhälle. 1948.

Handlandets ljus och stillhetens skugga. - Stockholm : LT:s förl., 1950. - 61 s.

Lyssna och spela : något om musikens strukturlagar. - Stockholm : Reuter & Reuter, 1955. - 206 s.

Sång och lek i för- och småskola. - Stockholm : Westerberg, 1959. - 32 s.

Godnatt Gabriella. - Stockholm : Hökerberg, 1969. - 272 s.

Samtal med tonsättare. - Stockholm : Natur och kultur, 1971. - 223 s. : ill.

Kalender för otidsenliga ; Rapport från en själavandring ; Nikotinmördaren. - Hägersten : Koop. bokgillet, [1974]. - [58], 50, 44 s. : ill. - ISBN: 91-7330-002-0

Antikroppar. - Hägersten : Kooperativa bokgillet, 1975. - 76 s. - ISBN: 91-7330-008-X

Hundängen / ill. av Kerstin Frykstrand ; förord av Hans Edlund. - Stockholm : Kooperativa bokgillet, 1979. - 70 s. : ill. - ISBN: 91-7330-040-3

Observationer (1933-1979) / teckningar av EWK. - Stockholm : Kooperativa bokgillet, 1980. - 59 s. : ill. - ISBN: 91-7330-041-1

Sanningshuset. - Stockholm : Kooperativa bokgillet, 1980. - 46 s. - ISBN: 91-7330-049-7

Utgivare av:

Danser från Shakespeares tid [Musiktryck] : femton engelska 1500-tals-danser för 1-2 sopran- och altblockflöjter (eller violiner) med gitarrackompanjemang. - Stockholm, 1963. - 32 s.

Pianospectrum [Musiktryck] : 26 originalkompositioner för piano av 10 samtida nordiska tonsättare. - Stockholm : Reuter & Reuter, Cop. 1966. - 31 s.

Ars musica 1 [Musiktryck] : nio tonsättningar från renässansen och barocken. - U.o., [1969?]. - 15 s.

Musikvägen : Från 5-tonkanon till Chopin-etyd : En studiebok för pianots vänner [Musiktryck]. - Stockholm : Reuter & Reuter, cop. 1982. - 2 vol.
Vol. 1. - Stockholm : Reuter & Reuter, cop. 1982. - 66 s. Vol. 2. - Stockholm : Reuter & Reuter, cop. 1982. - 46 s.

Medförfattare till:

Musik i början : lågstadiet / Herbert Connor & Allan Jerbo. - Gävle : Skolförl., 1964. - 208 s. : ill.

Ackompanjemang. - Gävle : Skolförl., 1967. - 162 s. : ill.

Från en ton till tolvton : arbetsbok i melodiläsning och gehörslära. - Stockholm : Natur o. kultur, 1968-1969
D. 1 : Låg- och mellanstadiet. - Stockholm : Natur o. kultur, 1968. - 51 s. : ill.
D. 2 : Högstadiet och gymnasiet. - Stockholm : Natur o. kultur, 1968. - 67 s.

Från en ton till tolvton : arbetsbok i melodiläsning och gehörslära. - D. 1 : Låg- och mellanstadiet. Lärarens bok. - Stockholm : Natur o. kultur, 1968. - 53 s. : ill.
D. 2 : Höstadiet och gymnasiet. Lärarens bok. - Stockholm : Natur o. kultur, 1969. - 66 s.

Cantus [Musiktryck] / utg. av Arne Aulin och Herbert Connor. - Stockholm : Natur och kultur, 1969-1975
1 : Svensk körmusik från vår egen tid. - Stockholm : Natur och kultur, 1969. - 260 s.
2 : Nutida körmusik från Danmark, Finland, Island och Norge. - Stockholm : Natur och kultur, 1971. - 174 s. : ill.
3 : Europeisk körmusik från fem århundraden. - Stockholm : Natur och kultur, 1975. - 225 s. - ISBN: 91-27-56366-9

Kanonmusik [Musiktryck] / [utg. av] Herbert Connor, Harald Göransson. - Stockholm, 1964. - 89 s.

Spela och sjung [Musiktryck] : musik för körer och musikcirklar / red. av Herbert Connor och Eric Ericson. - Stockholm, 1959-
1 : Nio tonsättningar från renässansen och barocken. - Stockholm, 1959. - 1 part. (16 s.)

Svensk musik / [Arne Aulin, Herbert Connor]. - Stockholm : Bonnier, 1974-1977. - 2 vol.
[1] : Från vallåt till Arnljot. - Stockholm : Bonnier, 1974. - 544 s. : ill. - ISBN: 91-0-039277-4
2 : Från Midsommarvaka till Aniara. - Stockholm : Bonnier, 1977. - 528 s. : ill. - ISBN: 91-0-041778-5 :

Valda stycken ur Bondekantaten [Musiktryck] : kantat nr 212: "Vi har en nådig herre fått" : för soli, kör och orkester / urval och redigering: Herbert Connor och Eric Ericson ; svensk text: Lennart Bernesjö. - Stockholm : Sveriges körförbunds förl., [197-?]. - 1 part. (28 s.)

Gitarr : för gruppundervisning och självstudier / Roland Bengtsson & Herbert Connor. - Stockholm : Natur o. kultur, 1971. - 159 s. : ill.

100 år svensk pianomusik [Musiktryck] / i urval och redaktion av Herbert Connor. - Stockholm : Ed. Suecia, 1982, 126 s. - ISBN: 91-85470-48-1

Översättningar

Radiokören, Kammarkören, Eric Ericson / [Text: Eskil Hemberg]. - Sveriges radio (SR), [1967?]. - [4] s. , [12] pl.-s.
Tysk text


Tillbaka till författarsidan

Till html oktober 2001. Senast ändrad september 2005