Tillbaka till författarsidan

Augustina Budja

Biografi

Född den 28 maj 1945 i Slovenien. Kom till Sverige 1964.
Hon har studerat på kulturvetarlinjen vid universitetet i Lund. E-post: budja@bredband.net

Egna verk:

Lipa : 1968-1993. - Bistrica : Zvonko Potocnik, 1993.

Slovener i Sverige i ett globalt perspektiv. - Malmö : Högskola, 2001.
Magisteruppsats lärarutbildning
Även på internet: http://www.immi.se/alfa/budja.doc

Svedska slovnica za Slovence : prirocnik za kontrastivni studij svedskega jezika po slovensko. - Ljubljana : Zalozba Druzina, 2002. - 259 s. - ISBN: 961-222-409-9
(Svensk grammatik för slovener)

Svensk-slovensk ordguide. - Landskrona : Zalozba, 2003. - ISBN: 91-974694-0-8

Svensk-slovensk ordguide på resor och vid samtal med slovener = Slovensko-svedski besedni vodnik na potovanjih in pri pogovorich s Svedi. 2., bearb. uppl. - Landskrona : Självförl., 2004. - 54, 58 s. - ISBN: 91-974694-1-6

Slovenci na Svedskem okvirno zgodovinski pregled : monografija = Slovener i Sverige i ett globalhistoriskt perspektiv : monografi. - Landskrona : Augustina Budja, 2005. - 536 s. : ill. - ISBN: 91-974694-2-4
Slovensk text

Slovener i Sverige och integrationspolitiken. - [Landskrona : Augustina Budja], 2006. - 232 s. - ISBN 91-974694-4-0

Slovenska maträtter = Slovenske jedi : receptboken. - Landskrona : [Augustina Budja] : Sångföreningen Orfeum, [2006]. - 192 s. - ISBN 978-91-974694-5-6 (korr) (spiralh)

Medverkat i:

Stiri pota in razpotja. - Stockholm : Svejug, 1979.

Sest festival poezje in proze. - Västerås : Radnik, 1983.

Sedmi festival poezije in proze. - Västerås : Radnik, 1984.

Ett öppet fönster : översikt över jugoslavisk poesi i Sverige / i urval av Jon Milos ; [Nenad Andrejevic ... har själva översatt sina dikter ...]. - Stockholm : Stehag : Symposion, 1990. - 47 s. : ill. - ISBN: 91-7868-286-X

Slovenska izseljenska knjievnost. - Ljubljana, 1999.
(De slovenska utvandrarnas litterära produktion). I tre delar:
1: Slovenski izseljenci v Evropi po letu 1945: Svedska.
(Slovenska utvandrare i Europa efter 1945: Sverige).
En separat sammanfattning på engelska Slovenes in Sweden i: Dve domovini = Two homelands. - Ljubljana, 7 (1996), s. 219-240.

Slovenci na Svedskem: kratka statisticna obravnava (2001). (Slovenes in Sweden: a short processing of statostocal Data/2001/). I: Dve domovini = Two homelands : Razprave o izseljenstvu - Migration Studies. - Ljubljana : Institut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, 2001. - ISSN 0353-6777. - S. 165-183

Redaktör för:

Sedan 7 mars 2003 huvudredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften INFORMATIVNO GLASILO, på slovenska och svenska, som utges av Slovenska Riksförbundet i Sverige.
Hon har publicerat biografier, debattartiklar, dikter, m.m. i olika tidskrifter i hemlandet och i Sverige. Hon är även sångtextförfattare.


Tillbaka till författarsidan

Till html juni 2001. Senast ändrat december 2009.