Tillbaka till författarsidan

Fredrika Bremer

1801-1865

Biografi

Född den 17 augusti 1801 på Tuorla gård i Finland. Familjen flyttade efter några år till Sverige, och Fredrika växte upp i Stockholm i en burgen miljö. Hon debuterade anonymt med Teckningar utur hvardagslifvet. Hennes romaner fick stor genomslagskraft både i Sverige och utlandet genom sina vardagsrealism. Hon var en banbrytare genom att behandla ämnen som kvinnans frihet och genom att plädera för kvinnlig rösträtt.
Fredrika Bremer dog år 1865 och fick före sin död uppleva några lagändringar som gav kvinnan en bättre ställning i samhället.

Egna verk:

Life in Dalecarlia : the parsonage of Mora / translated by William Howitt. - New York, u.å. - 72 s. - (Harper's Library of select novels ; 58)
Orig:s titel: I Dalarna.
Life in Dalecarlia : transl. from the Swedish. - London, u.å. - 286 s. - (Miss Bremer's novels)

Teckningar utur hvardagslifvet. - Uppsala (Upsala : Palmblad), 1828-1831. - 3 vol.
2. öfvers. uppl. - Upsala : Palmblad, 1831. - 3 vol.
3. uppl. - Upsala, 1832. - 2 vol.
Även på franska: Scčnes de la vie dalécarlienne. - Paris, 1847.
[Elektronisk resurs] : [teckningar ur vardagslivet]. - Stockholm : Natur och kultur : [eLib [distributör], 2004. - E-bok (PDF (Ca 490 s.). - ISBN: 91-27-09553-3

D. 1, Axel och Anna ; Tvillingarne ; Förhoppningar ; Bref öfver Stockholms soupéer. - Uppsala (Upsala : Palmblad), 1828. - 179 s., 1 bl.
2. öfvers. uppl. - Upsala : Palmblad, 1831. - 174 s.
3. uppl. - Upsala, 1832. - 174 s.

D. 2, Den ensamma ; Famillen H*** ; Tröstarinnan ; Miniaturer. - Uppsala, 1830. - 274 s.
2. öfvers. uppl. - Upsala : Palmblad, 1831. - 270 s.
3. uppl. - Upsala, 1832. - 270 s.
4. uppl. - Stockholm, 1841. - 355 s.
Även på tyska: Die Familie H. : Skizze aus dem Alltagsleben. - Stuttgart, 1843. - 344 s.

Teckningar utur hvardagslifvet. D. 3, Famillen H*** : Forts. - Uppsala, 1831. - 265 s., 1 bl.
2. öfvers. uppl. - Upsala : Palmblad, 1831. - 264 s.
Även på tyska: Die Familie H. : Skizze aus dem Alltagsleben. - Stuttgart, 1843. - 344 s.

D. 1, Presidentens döttrar : berättelse / af en guvernant. Afd. 1-2. - Stockholm, 1836. - 2 vol. (451. s.)
[Elektronisk resurs]. - Tyresö : Eboklagret/Omnibus, [2004]. - (PDF (353 s.) - ISBN: 91-7301-508-3
Även på engelska: The President's daughters : a narrative of a governess. - London : Allman, 1844. - 272 s.

Nya teckningar utur hvardagslifvet. - Stockholm, 1834-1858. - D. 1-10

D. 2, Nina. - Stockholm, 1835. - 2 vol. (841 s.)
Även på tyska: Nina : Erzählung. - Stuttgart, 1843. - 520 s.
Även på engelska: : Nina. - [London?], [1850?]. - 144 s.
D. 3, Grannarne. - Stockholm ; Christianstad, 1837. - 2 vol.

D. 4, Hemmet, eller familje-sorger och fröjder : i fyra afd. 1-2. - Stockholm, 1839. - 2 vol. (366 ; 241 s.)
Även på engelska:The home: or, family cares and family joys : The neighbours ; The president's daughters ; A diary ; together with Strife and peace / translated from the Swedish by Mary Howitt. - New York : Harper & Brothers, 1844. - 134 s. ; 127 s. ; 137 s. ; 75 s. ; 134 s.
[Elektronisk resurs]. - Tyresö : Eboklagret/Omnibus, [2004]. - (PDF (615 s.). - ISBN: 91-7301-334-X

D. 5, Strid och frid eller några scener i Norge. - Stockholm : L. J. Hjerta, 1840. - 259 s., 1 bl.
Även på engelska: Strife and peace; or scenes in Norway : to which is added, the bondmaid. - London, 1845

D. 6, En dagbok. - Stockholm : Hjerta, 407 s.
Även som elektronisk resurs. - Tyresö : Eboklagret/Omnibus, [2005]. - PDF (363 s.). - ISBN: 91-7301-708-6
Även på tyska: Ein Tagebuch. - Stuttgart, 1844. - 280 s.
Även på engelska: A diary. [London?], [1850?]. - 83 s.

D. 7, I Dalarne. - Stockholm : Hjerta, 1845. - 355 s.

D. 8, Syskonlif, Afd. 1-2. - Stockholm : Hjerta, 1848. - 2 vol. (375 s. ; 258 s.)

[D. 9], Hertha, eller en själs historia : teckning ur det verkliga lifvet. - Stockholm : Bonnier, 1856. - 2 vol. (464, xiv s.)

[D. 10], Fader och dotter : en skildring ur lifvet. - Stockholm : Bonnier, 1858. - 212 s. + musikbil. (8 s.)

Trälinnan : en teckning ur forntiden. - Stockholm, 1840. - 115 s.

Morgon-väckter : några ord i anledning av "Strauss och evangelierna" : tros-bekännelse. - Stockholm, 1842. - 84 s.

Die Nachbarn. - Stuttgart, 1843. - 500 s.

Das Haus, oder Familiensorgen und Familienfreuden. - Stuttgart, 1843. - 486 s.

Julen i Sverige. - Upsala : P. Hanselli, 1845. - 23 s.

Midsommar-resan : en vallfart. - Stockholm : C. A. Bagge, 1848. - 230 s.

Jenny Lind. - Philadelphia, 1850.

A tribute to the memory of general Taylor. - [Philadelphia], [1850].

A California for women; better than silver and gold. - [Philadelphia], [1851.]

Florida : St. John (Welaka) Maj 1851 [Bild], 1851.

Skizzer fra England i Efteraaret 1851. - København, 1852.

Herinnerungen aan mijn verblijf in Engeland in het najaar van 1851 / uit het English vertaald door C.M. Mensing. - Sneek, 1853.

Hemmen i den nya verlden : en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba. - Stockholm : Norstedt, 1853-1854. - 3 vol.
På engelska: The homes of the New World; impressions of America / Transl. by Mary Howitt. - London, 1853.
På tyska:Die Heimat in der neuen Welt : ein Tagebuch in Briefen, Geschreiben während zweijähriger Reisen in Nordamerika und auf Cuba. - Leipzig, 1854-1855
På danska: Den nya Verlden, en Dagbog i Breve, skrevne paa en toaarig Reise i Nord-Amerika og paa Cuba. - Kjøbenhavn, 1854-1855
På holländska: De nieuwe wereld : (Homes of the new world). - Haarlem, 1854.
På franska: La vie de famillie dans le Nouveau-Monde : lettres écrites pendant un séjour de deux années dans l'Amérique du Sud et ā Cuba. - Paris, [1855].

D. 1 - Stockholm : Norstedt, 1853. - 468 s.

D. 2 - Stockholm : Norstedt, 1853. - 519 s.

D. 3 - Stockholm : Norstedt, 1854. - 531 s.

Stockholms Fruntimmers-förening för barnavård. : Redogörelse för begynnelsen af dess verksamhet, afg. vid Föreningens Allmänna sammankomst i Dela Croix'sal d.31 Okt.1853. - Stockholm, 1854.

Hertha / translated by Mary Howitt. - New York : Putnam, 1856. - 383 s.

Medarbetare till:

Skandinavische Erzählungen / von Onkel Adam, Friederike Bremer, Emilie Carlén, S. Ingemann, C.F. Ridderstad u. a. - Grimma ; Leipzig, 1852. - 6 vol. (Europäische Bibliothek der neuen belletristischen Literatur Deutschlands, Frankreichs, Englands, Italiens, Hollands und Skandinaviens ; 8)

Kleine Romane und Schilderungen aus der Gegenwart / von Friederike Bremer, Emilie Carlén, Frau v. Knorring u.a. (noch ungedruckt) ; aus dem Schwedischen von Lp. Storch. - Grimma ; Leipzig, 1852. - 2 vol. (Europäische Bibliothek der neuenbelletristischen Literatur Deutschlands, Frankreichs, Englands, Italiens, Hollands und Skandinaviens ; 7: 67-68 67)

Fredrika Bremer och Frances von Koch. : En samling brev meddelade av Malla Grandinson. - ,
Ur: Ord och bild. 24(1915).

Medverkat i:

Kvinnor runt Östersjön : en antologi / sammanställd av Meta Ottosso. - Stockholm : En bok för alla, 1996. - 272 s. - En bok för alla). - ISBN: 91-7448-895-3 (inb.)

Om författarinnan:

Till Fredrika Bremers minne 25 år efter hennes död. : [1891]. - [S.l.], [S.a.]
Ur: Dagny. 1891. H.1-2. 8:o.

Fredrika Bremer - föregångare och förebild / [redaktör: Anita Widén ; teckningar och målningar: Fredrika Bremer]. - Stockholm : Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier : Gidlund, 2005. - 303 s., [8] pl.-s. i färg : ill. - (Årstasällskapets skriftserie ; 4). - ISBN: 91-7844-659-7 (inb.)


Tillbaka till författarsidan

Till html april 2004. Senast ändrad mars 2006