Tillbaka till författarsidan

Sherko Bekas

Biografi

Sherko Bekas (alternativ stavning: Sêrko Bêkes) skriver på kurdiska. Han är född 1940 i Suleymaniye, det irakiska Kurdistans kulturcentrum och största stad. Hans far, Faik Bêkas är en av de genom tiderna största kurdiska skalderna och skaparen av den kurdiska nationalmarschen.
Sherko Bekas är internationellt sett den mest välkände kurdisk poeten från irakiska Kurdistan. Hans första dikt publicerades 1957. 1965 gick Bekas med i den kurdiska befrielserörelsen. 1984 var han med och startade det kurdiska författarförbundet i Irak och var senare dess sekreterare. Sedan 1987 är han bosatt i Stockholm p.g.a. förföljelse från den irakiska regimen. (Efter 1975 levde han i exil i södra Irak i tre år, med förbud att lämna platsen).
Bekas brukar kallas sorgens och motståndets diktare. 1987 tilldelades han Svenska Pennklubbens Tucholskystipendium.

Egna verk:

(Poesins strålglans). - 1968.

Trifa-y halbast. - Salman al-Azami, 1968.

(Prinsessans bärstol). - 1969.

(Gråtens hus). - 1969.

Kawa-y asingar : dastanek-i honrawa-y sarshanoya la-no tabloda. - Mahabad : Saydiyan, 1971
(Smeden Kawa). - Text på kurdiska

(Jag släcker min törst med flammor). - 1973.

(Gryning). - 1978.

(Gasellen). - 1979.

(Två sånger från bergen). - 1980.

(Dikter för Pesh Merga). - 1985.

Marâyâ saghírah / illustrerad av Fuad Ali. - Damaskus : al-Ahâli, 1988. - 125 s. (Små speglar.)

Dal : çêruke sir : [helbest] / wergerandin ji tipên erebi: Xalid Xalid Spånga : Apec, cop. 1989. - 44 s. - ISBN 91-87730-03-0
(Falk). - Arabisk skrift

Darband-i papula : qasidayaki dirizha. - Apec, 1991.
Text på kurdiska

Små speglar : dikter 1978-1989. - Norsborg : Publ. House of Kurdistan, 1989. - 108 s. - ISBN 91-87096-05-6
Även på franska: Les petits miroirs : poèmes / traduits du kurde par Kamal Maarof ; préface de Guillevic. - Paris : L'Harmattan, 1995. - 95 s. - (Lettres Kurdes) - ISBN 2-7384-2059-1

Diwan-i Shirku Bikas. - Stockholm : Sara, 1990- . - 3 vol.
Kurdisk text
[D. 1]. - Stockholm : Sara bokh., 1990. - 992 s.
[D. 2]. - Stockholm : Sara bokh., 1992. - 843 s.
[D. 3]. - Spånga : Apec, 1995. - 551 s. - (Wesanên Apec-tryck & förlag ; 74) - ISBN 91-87730-74-X

Derbendî pepole : qesîdeyekî drêje. - Spånga : Apec, 1991. - 228 s.

Gulbijêrek ji helbestên. - Spånga : Apec, 1991. - 110 s. - ISBN 91-87730-28-6

Geheimnisse der Nacht pflücken : Gedichte / aus dem Kurdischen von Reingard und Shirwan Mirza und Renate Saljoghi. - Zürich : Unionsverlag, cop. 1993. - 95 s. - ISBN 3-293-00187-4

Saat min qasab. - 1. tabah. - Bayrut [Beirut] : Dar al-Madá, 1994.
Text på arabiska

Dalok vándorúton : versek. - Budapest : Z, 1995. - 55 s. - ISBN 963-550-081-5

Afat. - 2. chap. - Stokholm : S. Bekas, 1995 Apec

Mêrgî zam-, mêrgî hetaw-. - Stockholm : Kurdistans folkförb., 1996. - 182 s. - ISBN: 91-972467-2-7

Röd flykt / översättning: Khabat Aref Marouf ; svensk textbearbetning: Lars Holger Holm. - Spånga : Apec, [1996]. - 46 s. - ISBN 91-89014-04-9

Khach u mar u rozhzhimiri shairi : rumana shir. - Çapî 1. - Spånga : Apec, 1997. - 374 s. - ISBN 91-89014-20-0
(Korset, ormen och en poets dagbok). - Arabisk skrift

Tre sprog og fire piske / [oversat og fordansket af Erik Stinus og Mesut Zîlan]. - Søllested : Skovlaenge, 1997. - 96 s. - ISBN 87-89475-29-1

The secret diary of a rose : a journey through poetic Kurdistan / translated by Reingard and Shirwan Mirza ; revised by Luise von Flotow. - [Greystones, N.S.W.] : Ashti Bibani,1997.
Text på engelska

Bonnama : (shir). - 1. chapi. - Silemani [as-Sulaymaniyah] : Binka-y Adabi-w Runakbiri-y Galawezh, 1998.

Chirakani sar halamut : pakhshan. - [Irak?] : Sardam, 1999.
Text på kurdiska

Piyawe la-darsew : shir. - 1. chapi. - Silemani [as-Sulaymaniya] : [s.n.], 2000.
Text på kurdiska

Qasida-y rangdan. - 1. chap. - Silemani [as-Sulaymaniya] : Kawand-i Chapamani-w Ragayandin-i Khak, 2001.
Text på kurdiska

Azmun : 1985-2000 : / kokirdinawa-w amadakirdini Yasin Umar. - Silemani [as-Sulaymaniya] : Sardam, 2001. - (Zinjira-y kiteb-i dazga-y chap-u pakhsh-i Sardam ; 125)

Zhin-u baran : (shir). - 2. chap. - Silemani [as-Sulaymaniya] : Kitebkhana-y Silemani, 2001.
Text på kurdiska

Ji nav siîrên min. - 2. chap. - Istanbul : Avesta, 2001. - (Avesta/siîr ; 1/1). - ISBN 975-7112-31-3.
Text på kurdiska

Khom- aw wakhtay balindam!. - Silemani : Sardam, [2002]. - 237 s. - (Zinjira-y kiteb-i dazga-y chap-u pakhsh-i Sardam ; 151)
(När jag var en fågel). - Text på kurdiska

Unshudatan jabaliyatan : shir / tarjamah: Fuad Abd al-Rahman. - 1. tabah. - Sulaymaniya : [s.n.], 2003.

al-Salib wa-al-thuban wa-yawmiyat shair : maqati min qasidah riwaiyah / tarjamah wa-taqdim: Dana Ahmad. - 1. tabah. - Sulaymaniya : [s.n.], 2003.
Text på arabiska

Medverkat i:

Kukukhitya bizewaka / nusini Sherko Bekas ; wena Ghamgin Fatah, rangkirdin Qadir Mirkhan. - as-Sulaymaniya : Sardam, 2003. - (Prozha-y kiteb-i mindal ; 17)

Om författaren:

Hassan, Hamasaeid, Shí´r-u halwést = Poesi och livsinställning. - [Spånga] : [Apec], 1994. - 72 s. - ISBN 91-972097-3-2 Kurdisk text (sorani). - Behandlar Sherko Bekas.


Tillbaka till författarsidan Till html februari 2000. Senast ändrad i juli 2005