Tillbaka till författarsidan

A. Gh. Avand

Biografi

Egentligen Ali Ghamgusar. Född på 1930-talet i norra Iran. Bosatt i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Tidigare högstadielärare i historia.

Egna verk:

Ay hamah-i mudda`iyan : daftar-i sh`ir = Ni anspråksfulla människor : diktsamling. - Spånga : Baran, 1995. - 73 s.
Persisk text


Tillbaka till författarsidan Till html november 2005