Tillbaka till författarsidan

Fereydoon Anosheh

Biografi

Annan translitterering: Faridun Anushah
Född 1960 i Iran. Kom till Sverige 1987.

Egna verk:

Àz tàbar-i gol-i sorkh . Spånga : Baran, 1370 [1991]. - ISBN: 91-971570-0-7 (Från Röda blommans släkt). - Persisk text

Pishgaman-i she’er-i mo’aser-i parsi (De företrädarna inom den nuvarande persika poesin). 1994.


Tillbaka till författarsidan Till html av Miguel Benito, augusti 1997. Senast ändrad december 2004