Tillbaka till författarsidan

Martin Allwood

1916-1999
In English

Biografi

Författaren och sociologen Martin Allwood var född den 13 april 1916 och avled den 16 januari 1999 i Mullsjö.

Han var den förste i att göra en sociologisk-antropologisk undersökning om ett helt samhälle. 1943 utkom hans bok "Medelby".
Han tog examen i Cambridge University i både litteratur och psykologi. Hans doktorsavhandling handlade om arbetarbefolkningens fritid i en bombad stad (Darmstadt, Tyskland).
1939 var han i Indien under ett år. Intresset för landet fortsatte under hela hans liv. Han har bl.a. introducerat flera indiska poeter i Sverige.

På 1940-talet införde han för första gången i Sverige I.A. Richards nykritiska metod i litteraturen.
Han publicerade "Metod för språkundervisning" där han samlade 40-talets pedagogiska expertis och nya metoder som varit betydelsefulla för språkundervisningen framgent.
På 1950-talet startade han en privat akademi i Mullsjö med bl.a. seminarier om psykologi, sociologi och musik. I anslutning till denna gjordes Sveriges första undersökning av tecknade serier "Kalle Anka, Stålmannen och Vi".
Han var en av de första Europaentusiasterna i Sverige. Särskilt i början av 50-talet anordnade han varje sommar en Europavecka i Mullsjö. I slutet av 50-talet och under en del av 60-talet arrangerade han studieprogrammet "three ways of life". Amerikanska studenter fick tillfälle att bekanta sig med både Sverige och Sovjetunionen genom studiebesök och kontakter med myndigheter och företag i respektive land.
Under många år var han professor i USA samtidigt som han under somrarna hade ansvaret för Anglo-American Center i Mullsjö, ett centrum grundat av hans far Charles Allwood 1924, där svenska ungdomar kunde lära sig engelska under några sommarveckor. Sommarkurserna upphörde 1991.

1968 fick han besked om att han hade en mycket svår cancersjukdom. Han tillfrisknade dock och bestämde sig för att stanna i Sverige. Han berättade om sina sjukdomsupplevelser i boken "Jag bar döden i min kropp", som blivit översatt till 13 språk.

Martin Allwood var en av grundarna till Sveriges invandrarförfattares förbund 1974.

Han har varit en mycket produktiv författare och skrivit både på svenska och engelska och blivit översatt till ett stort antal språk. Själv har han översatt bl a skandinavisk lyrik till engelska. Han var utgivare till "Modern Scandinavian poetry 1900-1980" som utkom 1982 och är fortfarande ett standardverk i USA..

Ett axplock av hans omfattande lyriska produktion finns i "Valda svenska dikter" i två delar, publicerade 1982-1987.

Martin Allwoods författarskap har presenterats i skriftlig form i flera länder. I Sverige är den mest omfattande presentationen gjorts av doc Helmer Lång i boken "Fyra svenska europeer" (1976).

Egna verk:

  
 
1942 Indien, 
1942 Läsare bedömer litteratur 
1942 An English anthology  
1942 Levande språkundervisning  
1943 Medelby : en sociologisk studie 
1944 Universiteten i en ny värld 
1944 Det unga Göteborg 
1945 Katedralernas kyrkogård 
1945 Språk och fred 
1945 A little book of good things  
1947 Splittring och enhet 
1947 Idiomatic English sentences with Swedish..
1948 Litteraturtolkning 
1948 Modern Swedish poems 
1948 Svenska som lever 
1948 Läroverket 
1948 Stationssamhället 
1948 Experiment i Mullsjö
1949 Amerika-svensk lyrik genom 100 år
1949 The English-speaking press 
1949 Modern danish Poems 
1950 Swedish songs and ballads 
1950 20th century Scandinavian poetry 
1951 Odelbar värld 
1951 Studies in Mass Communication 
1952 Masskommunikations forskning i USA 
1954 Great fun 
1955 Bombad stad : Europa 
1955 Changing rolr of the handwerk 
1956 Kalle Anka, Stålmannen och vi
1956 The impact of the comics on a European country 
1957 The swan of Avon 
1957 Scandinavian songs and ballads
1957 Vi kämpade för Ungern
1957 Eilert Sundt : a pioneer in sociology 
1959 Idiomatic English sentences with Swedish 
1959 Kärlek måste tala 
1964 Toward a new sociology
1964 American and British
1964 The new generation... 
1965 Engelska vokabler och idiom 
1965 Collected English poems 
1965 Communication Today 
1966 A new English anthology 
1966 Generation 
1966 Engelska vokabler och idiom med viktigare
1966 Det Sovjetryska rättsväsendet 
1968 British-American communication
1968 Rose of Jericho 
1968 Bakgrund till Mexiko 
1971 Poems in March 
1971 Water colours
1971 Dialogue with the unseen 
1971 Poems 
1971 Lotus Lona 
1971 Carvings 
1971 Unexpected image
1971 Den Nya fegheten 
1971 Gateway of the senses 
1972 Augustimönster
1972 Bad words feel so good 
1972 Lillans Dagbok 
1973 Prem v+ac+a m+age che,
1973 Way out of my mind 
1973 Between the lines 
1975 Images d'août 
1975 Jag minns det vackra Mullsjö 
1975 Bildande konst 
1975 English and American Songs 
1976 Jag bar döden i min kropp 
1976 Motiv från gamla Mullsjö 
1976 Automaten blöder 
1976 Det svenska brottet 
1977 The truth of the wind 
1977 Oh, My ! 
1978 Imagens de agosto 
1978 Vem bor i ljuset 
1978 Skuggor på en rockärm 
1979 La verdad del viento 
1979 18 1/2 Ausländer 
1980 Il fuoco sotto il ghiaccio 
1980 La morte con me 
1980 Elokuun kuvioita
1980 The collected poems of Edith Södergran 
1980 Death was in my body 
1981 New English poems 
1981 Den Dansande Jätten 
1982 Valda svenska dikter Del 1
1982 C'est un bon pays 
1982 I seek an island 
1982 Modern Scandinavian poetry
1982 Minnen från Finland och Ryssland 
1982 A dream of Poland 
1983 Llevaba la muerte en mi cuerpo 
1984 Academy 
1984 Ryska kulturmönster 
1985 Sten efter sten 
1985 Meet Will Shakespeare 
1985 They met in Miami 
1985 Död och dröm 
1985 Snapshots of more or less famous people 
1986 Ryfors : en kavalkad om ett bruk och dess öde 
1986 Six plays 
1986 With plenty of colored lanterns 
1986 Modern Scandinavian Poetry 
1986 Gedichte aus Unserland und anderen Ländern 
1987 The fullness of time 
1987 Schnappschüsse : Anekdoten von Berümtheiten 
1987 Valda Svenska Dikter, Del 2
1987 Indiska dikter 
1987 House of Darmness
1988 Es ist Zeit 
1988 David 
1988 More snapshots of more or less famous people 
1988 Essays : [on contemporary civilization] 
1988 Polonia: un sogno 1989 Something like aphorisms
1989 Ljus och glädje 
1989 Ezra Pound och Olga 
1990 Den västerländska civilisationens rötter 
1990 Ba ba boom boom 
1990 The black hat and other stories
1991 Etwas wie Aphorismen 
1991 A new model for Europe 
1991 Bus 759 
1991 Elokuun kuvia 
1992 Livets träd b sex, kärlek och personligheten ... 
1992 Fundamentalism i islam och kristendom 
1992 Nanna Wiberg : sådan var hon, så minns vi henne
1992 Azi ori niciodat 
1992 Mortea a fast ^in trupul meu 
1992 The big book of humo(u)r and wit ...
1992 European poet : Europäische Dichterin 
1993 The selected poems of Gustaf Fröding 
1994 The empress and her lover 
1997 Josefin eller Drömmar och drömmar 
1998 Mot Cotopaxis snö : Martin Allwoods memoarer 

Martin Allwood 13 April, 1916 – 16 January, 1999

Martin Allwood received his primary education in Sweden. From 1935 to 1939, he was a student at the university of Cambridge, England, where he received a double first degree (B.A) in literature and psychology. After the second world war, he studied at Columbia and later in Germany. His doctoral thesis was about the leisure time of the population in a bombed city (Darmstadt, Germany).

1939 ha was in India- ha had a continued interest in India for the rest of his life. Among other things, he translated several Indian poets to Swedish and wrote a book about India 1942.

1942-43, he was the first person in Sweden to conduct a holistic sociological-anthropological investigation of a small community. 1943 he published his study under the title ”Medelby” (Middle Village).

During the early 1940:s, in his book ”Läsare bedömer litteratur” (Readers judge literature), he was also the first person to introduce I. A. Richards’ ”new criticism” into literary studies in Sweden. During the same period, he was engaged in developing new methods for language teaching at the language school, Marston Hill, founded by his father, Charles Allwood, in Mullsjö, Sweden. He published the book ”Levande språkundervisning” (Living language teaching”, where he collected the educational expertise of the 1940:s and introduced new methods which are still important for language teaching in Sweden.

In the 1950:s, he started a private educational academy in Mullsjö, with seminars on psychology, sociology and music. In conjunction with this, he conducted the first study of comics, ”Kalle Anka, Stålmannen och vi” (Donald Duck, Superman and we).

He was one of the first enthusiasts in Sweden for a united Europe. In the beginning of the 50:s, he organized a European week every summer in Mullsjö. From the late 1950:s to the early 1970:s, he arranged the sociology program “Three ways of life” for American (USA) students. The program gave American students a chance to learn about and travel in Sweden and the Soviet Union through study visits and contacts with business and schools as well as with local and national administrative authorities.

Until the late 60:s, he was a professor in the USA, while in the summer being responsible for English courses at the Anglo-American Center in Mullsjö, where Swedish and Scandinavian young people learned English. The summer courses continued until 1991.

1969 he found out that he had cancer. After some years of struggle, he was cured and decided to stay in Sweden. He writes about his experiences during his illness in his book “Jag bar döden i min kropp” (I carried death in my body), which has been translated to 13 languages.

Martin Allwood was also the founder of the Authors’ society of Göteborg (Gothenburg) and one of the founders of the Immigrant Authors’ Society of Sweden (1974) together with Karl H Bolay and Miguel Benito.

He was a very productive author, has written in Swedish and English (as well as minor publications in German and French) and has been translated to many other languages. In addition, he was himself a very productive translator. Mostly he translated Scandinavian poetry to English. Among his publications in this field can be found “Modern Scandinavian Poetry” 1900-1980, which was published 1982 and still is a standard reference in the USA.

A selection of his extensive poetic contributions can be found in “Selected Swedish poetry”, in two parts, published 1982-1987.

The publications of Martin Allwood have been presented in many countries. In Sweden, the most complete overview has been given by Helmer Lång in the book “Four Swedish Europeans” (1976).


Tillbaka till författarsidan Till html av Miguel Benito 1999.