Tillbaka till författarsidan

M. Jamil Ahsan

Biografi

Jamil Muhammad Ahsan är född i Pakistan 1949 och skriver på urdu och svenska under namnet Jamil Ahsan.
Han har studerat vid Punjab universitet och avlagt fil.kand. i ekonomi/handel. Han har vidare arbetat som lärare, journalist och författare samt skrivit artiklar, dikter och uppsatser på urdu. Ahsan kom till Sverige 1976 och har haft arbete som hemspråkslärare. Sedan 1980 skriver han dikter på svenska.
Ahsan har grundat Asian Urdu Society och är ansvarig utgivare och redaktör för föreningens språkrör på urdu, tidskriften Manzil, vilken startade 1987.

Egna verk:

Fisken törstar i havet : diktsamling & teckningar / på urdu & svenska ; foto: Dagmar Capova. - Borås : Invandrarförl., 1981. - 80 s. : ill. - (Immigrant-institutet. Ser. B, Dikter, noveller, essäer ; 18) - ISBN 91-85242-38-1

Rooh ka samunder. - Multan : Kaleem Art Press, 1987. - 111 s.

Ord har vingar : diktsamling på urdu & svenska / [foto: Dagmar Capova, Gunnar Danielson]. - Borås : Invandrarförl., 1989. - 127 s. : ill. - (Immigrant-institutet. Ser. B, Dikter, noveller, essäer ; 40) - ISBN 91-85242-89-6

Information om tidskriften Manzil


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000. Senast ändrad november 2004