Tillbaka till författarsidan

Mana Aghaee

Biografi

Född 1973 i Iran. Flydde med sin familj 1987 till Sverige. Har börjat skriva poesi redan som tonårig och varit publicerad i flera iranska publikationer som också publicerade hennes översätningar av svensk litteratur till persiska. Hennes första poesi bok If Death Had Your Lips publicerades 2003.

Egna verk:

Dar imtidad-i parvaz : majmuah-i shir. - Asr-i Javid, 1991. – ISBN : 91-630-0806-8
(Fortsättningen på flykten). - Persisk text

Lexikon över iranska författare i Sverige. - [Uppsala : M. Aghaee], [2002]. - 114 s. - ISBN: 91-631-2979-5

Persisk litteratur i Sverige – en kartläggning. Licenciatavhandling i iranska språk. - Uppsala universitet, Institutionen för afroasiatiska språk, Uppsala universitet, 2002. - 115 s.

Kön och identitet: En studie i Fateme Behros romaner. - Afro-asiatiska institutionen, Uppsala universitet. Manuskript. - 10 s.

Iranier och svenska folkbibliotek. I: Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning. Uppsala universitet. Under utg. - 5 s.

Motbilder och självbilder: Tankar kring Jila Mossaeds författarskap. Afro-asiatiska institutionen, Uppsala universitet. Manuskript. - 10 s.

Medverkat i:

Mosaikens turkosa eko : Persisk modern poesi / Översättn. av Asad Rokhsarian ; i samarbete med Tomas Eklund & Mana Aghaee ; [Inledning: Mana Aghaee]. - 1. uppl. - Kista : Kitab-i Arzan, 2002. - 158 s. - ISBN: 91-88880-53-2

Litteraturens gränsland : invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv / redaktör: Satu Gröndahl. - Uppsala : Centrum för multietnisk forskning, 2002. - 371 s. : ill. - (Uppsala multiethnic papers ; 45). - ISBN: 91-86624-54-7
Svensk, dansk, engelsk och norsk text med sammanfattningar på engelska


Tillbaka till författarsidan Till html juni 2005. Senast ändrad mars 2006