Tillbaka till författarsidan

Salam Abdullah

Biografi

Född 1948 i irakiska Kurdistan. Kom till Sverige i början av 80-talet.

Egna verk:

The master of stable : a show in seven scenes. - Stockholm : Sara, 1989. - [88] s. - ISBN: 91-87662-11-6
Kurdisk text med arabiskt alfabet. - Även titel på kurdiska

Bahasht-i panabaran. - Stockholm : Sara Distribution, 1991. - 115 s. - ISBN: 91-630-0378-3

Gavar jail : (Youksakoa). - [Malmö] : [S. Abdullah], 1993. - 74 s. - ISBN: 91-630-2388-1
Kurdisk text (sorani)

Zinzanah gavar / tarjamah wa-taqdim Ahmad Shawkat. - 1. tabah. - Beirut : Kawa lil-Thaqafah al-Kurdiyah, 1998. - (Kawa lil-nashr wa-al-tawzi ; 30)

Taqriristan : tanz. - 1. chapi. - Irbil : Dazga-y Chap-u Bilawkirdinawa-y Mukriyani, 2000.

Hay'a. - Irbil : Dazga-y Chap-u Bilawkirdinawa-y Aras, 2003. - 160 s.
(Kommittén). - Text på sorani

Medverkat i:

Mål : svenska som främmande språk / Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf, Åke Viberg
1-2. Svensk-kurdisk ordlista. - Stockholm : Natur och kultur, 1989. - 56 s.
Även titel på kurdiska


Tillbaka till författarsidan Till html april 2001. Senast ändrad, mars 2006